Aktualno

Novice / sporočila za javnost

 • Če bomo jeseni spet poplavljeni, bomo tožili Prebivalci ljubljanske Ilovice in vasi na robu Ljubljanskega barja se še dobro spominjajo poplav septembra 2010, ki so prizadele tudi njihove domove. Ker protipoplavni ukrepi, ki so bili potrjeni leta 2012, niso bili izvedeni, je del Ilovice ponovno poplavilo novembra 2014. »Stroški sanacije poplavljenih hiš so bili zelo visoki.Ker niso bili izvedeni sprejeti protipoplavni ukrepi, razmišljamo o tožbi zoper državo za povrnitev stroškov sanacije in odpravljanje posledic vdrtja vode na območje Ilovice,« so državi sporočili tamkajšnji stanovalci.Po pojasnilih direkcije za vode, je država zadolžena za izvajanje tistih omilitvenih ukrepov, ki jih predpisujejo državni prostorski načrti. V Ljubljani se država sedaj ukvarja z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti jugozahodnega dela Ljubljane, kjer je izjemno velik škodni potencial v primeru ...
  Posted 16 Dec 2017, 08:55 by Črna vas Črna vas
 • Bosta Občina IG in MOP s parcialnimi ukrepi dokončno potopila Črno vas in Lipe? S spornimi parcialnimi ukrepi, ki jih je izvedla Občina Ig s pomočjo MOP (Cimperman - Majcen) na Ljubljanskem Barju, se povečuje poplavna ogroženost prebivalcev v Črni vasi in Lipah.Naštevamo štiri sporne posege:1. Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektuBrest 36. Javna sredstva: 323,000 EUR brez DDV, avgust 2017 (vir: glej dokumente spodaj)2. Sanacija Iške, odvoz nekaj 1000 m3 gramoza (vir: Tarča 14.12.2017, čas od 40:55 naprej, https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/396)3. Čiščenje jarkov Krim1 (poteka od Iške Loke proti Farjevcu) in Krim2 (vir: vaščani)4. Sporna dela na Iščici v januarju 2015: v celoti so posekali vse obrežne gozdiče in mejice, med njimi številne stoletne vrbe ...
  Posted 16 Dec 2017, 08:54 by Črna vas Črna vas
 • Ponovna urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, vključno z območjem Črne vasi in Lip Spoštovani,najlepše se zahvaljujemo za hiter in izčrpen odgovor na našo zahtevo g. Tomažu Prohinarju (Direkcija RS za vode) in g. Zoranu Jankoviču (MOL).Vezano na dopis DRSV ostajajo odprta nekatera vprašanja, na katera želimo najprej pisne odgovore, in sicer:1.  prosimo za omenjene hidrološko-hidravlične študije (točka 1 in točka 2  dopisa), 2.  prosimo za manjkajoče odgovore glede pristojnosti za posamezne protipoplavne ukrepe iz točke 4 dopisa - Mali graben pred Špico in Gruberjev kanal,3.  prosimo za odgovor DARSa glede statusa aktivnosti (točka 4 dopisa - odstranitev ovire pod mostom obvoznice),4.  prosimo za dokument Letni program čiščenja - za 2017 in 2018 (omenjeno v točki 5 dopisa). Ko bomo prejeli pisne odgovore pa predlagamo skupni sestanek. Najlepša hvala za vaša ...
  Posted 14 Dec 2017, 07:46 by Črna vas Črna vas
 • Odgovori pristojnih inštitucij na urgentno zahtevo IO Črna vas in LIpe Spodaj si lahko preberete odgovore na urgentno zahtevo.S spoštovanjem,Iniciativni odbor Črna vas in Lipeiocrnavas@gmail.comwww.crnavas.si
  Posted 14 Dec 2017, 07:38 by Črna vas Črna vas
 • Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je 5.10.2017 na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja. Spoštovani,v imenu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe vam pošiljamo urgentno zahtevo na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V priloženem dopisu podajamo naša pričakovanja glede ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja in konkretna vprašanja, za katera prosimo vaše odgovore.Najlepša hvala za vašo pozornost in odziv.S spoštovanjem,Iniciativni odbor Črna vas in Lipeiocrnavas@gmail.comwww.crnavas.si
  Posted 14 Dec 2017, 07:31 by Črna vas Črna vas
 • 20-letnica delovanja Konjerejskega društva Barje Vabljeni na 20-letnico delovanja Konjerejskega društva Barje.
  Posted 28 Aug 2017, 01:46 by Črna vas Črna vas
 • Vabilo na jesensko tržnico Turistično društvo Barje vabi v soboto, 17. oktobra 2015, na tradicionalno Jesensko tržnico. Potekala bo na sejmiškem prostoru na Peruzzijevi cesti v Ljubljani med 8.00 in 14.00 uro, v vsakem vremenu. Lokalni ponudniki bodo ponujali kmetijske pridelke in izdelke.Tistim, ki ne bo uspelo priti na ta dan, pa ste vabljeni, da kadarkoli obiščete spletno tržnico Barjanka.net. Na spletni tržnici www.barjanka.net vsak dan vabimo lokalne pridelovalce, da ponudijo, potrošnike pa, da izberejo domače.Ker je kvalitetno in dobro, pa naj gre za sadje, zelenjavo, suhomesnate in mlečne izdelke, testenine, med in še marsikaj. Z lepimi pozdravi, CI
  Posted 17 Oct 2015, 02:41 by Črna vas Črna vas
 • Celoletna tržnica, ki pride k vam domov - Barjanka.net Končno smo dobili spletno tržnico, ki nas bo skozi celo leto razvajala z domačimi in lokalnimi pridelki iz neposredne bližine. Novost je dobrodošla, saj se s pomankanjem časa srečujemo prav vsi. Sedaj imamo vsi, ki prisegamo na zdravo prehrano, možnost naročanja na dom. Spletna tržnica BARJANKA.NET je na voljo na www.barjanka.net. Vabljeni.
  Posted 15 Oct 2015, 02:26 by Črna vas Črna vas
 • Vabilo na Čistilno akcijo TD Barje 2015, ki bo 28.03.2015 od 9:00 do 13:00 Spoštovani, Turistično društvo Barje bo v skladu s svojim programom dela in v sodelovanju z Javnim zavodom Turizem Ljubljana izpeljalo Čistilno akcijo TD Barje 2015. K lepšemu Barju ste v veliki meri prispevali tudi vi in vaši člani, ki se vsako leto organizirano udeležite naših čistilnih akcij. Zato vas prosimo, da sodeljujete tudi na letošnji akciji. Prosimo vas, da vaši člani čistijo območje Lip in dela Črne vasi. Bolj natančno se bomo dogovorili ob začetku akcije na Sejmišču, kjer boste prejeli tudi kvalitetne zaščitne rokavice in vreče. Ob zaključku lanskoletne čistilne akcije smo se razšli dobre volje ter z obljubo, »da se drugo leto dobimo na Čistilni akciji TD Barje 2015«. In leto je naokoli in obljube je treba držati ...
  Posted 20 Mar 2015, 03:12 by Črna vas Črna vas
 • Opozorilo na nevarnost pomladnih poplav zaradi neočiščenih strug pritokov Ljubljanice za MOL in ARSO Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je danes na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja ob spomladanskem taljenju snega in morebitnem deževju, in sicer zaradi neočiščenosti strug pritokov ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) po zadnjih poplavah.Želimo opozoriti, da lahko ob spomladanski otoplitvi in taljenju snega v kombinaciji z morebitnimi obsežnejšimi padavinami nastopi resna ponovna nevarnost poplav na tem območju.Pričakujemo, da bodo pristojne institucije naše dobronamerno opozorilo upoštevale za pravočasno pripravo na čiščenje strug ob prvi priložnosti, ko bodo vremenske (snežne) razmere to dopuščale.Vnaprej se zahvaljujemo za pozornost in odgovorno ukrepanje za zagotovitev varnosti ...
  Posted 10 Feb 2015, 01:45 by Črna vas Črna vas
 • Predsednik vlade RS g.Miro Cerar odgovoril na vprašanje glede poplavne varnosti Predsednik vlade RS g.Miro Cerar odgovoril na poslansko vprašanje glede poplavne varnosti  - projekt protipoplavne zaščite bo eden izmed dveh ključnih projektov Slovenije v Bruslju.Vodjo poslanske skupine SMC-ja Simono Kustec Lipicer je zanimalo, kako bo ukrepala vlada za odpravo posledic že petih večjih poplav letos v Sloveniji. Od Cerarja, ki je tudi predsednik SMC-ja, pričakuje še odgovor na vprašanje, kaj bo vlada v prihodnje storila za večjo poplavno varnost. V odgovoru Kustec Lipicerjevi se je Cerar najprej zahvalil vsem, ki so in ki še vedno pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Dodal je, da se je vlada intenzivno odzvala, in da je skupaj z ministri odšel na teren pogledat, kakšno je stanje. Organiziral je tudi posvet s pristojnimi ...
  Posted 17 Nov 2014, 08:17 by Črna vas Črna vas
 • V Črni vasi in Lipah ogroženih več kot 150 hiš - urgentna zahteva predsedniku države in vladi RS Kljub dejstvu, da ob vseslovenskih poplavah ob koncu prejšnjega tedna v Črni vasi ni bila poplavljena nobena hiša, v Lipah pa le nekaj hiš, civilna iniciativa Črna vas in Lipe nadaljuje z aktivnostmi za povečevanje poplavne varnosti na Ljubljanskem barju. S stalnim spremljanjem delovanja pristojnih institucij in sodelovanjem s strokovnimi predlogi skušamo premakniti stvari na bolje.Tako je bila včeraj poslana Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju pred včerajšnjo izredno sejo vlade, ki naj bi se obravnavala na izrednem zasedanju vlade na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V dopisu je podana zgodovina dosedanjih štiriletnih prizadevanj naše civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja ...
  Posted 10 Nov 2014, 07:58 by Črna vas Črna vas
 • Avtobus 19b - LPP in šolski avtobus Avtobusi LPP do nadalnjega vozijo do starega obračališča pri Mokarju, kjer se prestopi v kombi. 19b: do obračališča pri Mokarju (križišče Ižanska cesta s Peruzzijevo cesto), tam pa veselo v kombi! Šolski avtobus vozi do postaje Dornig, tam otroci prestopijo v kombi, da jim ne bo treba prečkat ceste! Vozni red 19B je nespremenjen, z upoštevanjem zamud, ki nastajajo zaradi del na Slovenski cesti in tozadevnega obvoza.IO Črna vas in Lipe
  Posted 10 Nov 2014, 07:37 by Črna vas Črna vas
 • Zahvala in pohvala rednemu obveščanju krajanov o poplavni situaciji s strani MOL V minulih dneh smo ogroženi prebivalci Črne vas in Lip prejemali redna in zelo ažurna e-obvestila s strani MOL in Civilne zaščite. Julij Jeraj in Uroš Tacar sta nas pogosto tekom dneva obveščala o stanju padavin in vodotokov, o vremenski napovedi, o poplavni situaciji na posameznih mikrolokacijah na Ljubljanskem barju, o aktivnostih reševanja poplavljencev s strani Civilne zaščite, deljenju poplavnih vreč, pa tudi o nasvetih za ravnanje ob in po poplavi. Krajani Črne vasi in Lip želimo izraziti vse pohvale in zahvalo za res izčrpno, razumljivo in relevantno obveščanje. Posredovane informacije so nam pomagale, smo se na situacijo ustrezno odzvali na lastnih lokacijah in jih posredovali tudi sosedom, ki sicer e-obvestil niso prejeli.IO Črna vas in Lipe
  Posted 10 Nov 2014, 06:37 by Črna vas Črna vas
 • Nova telekom centrala in optika v Črni vasi Iz še neuradnih virov smo izvedeli, da se pripravlja postavitev nove telekomunikacijske centrale na začetku Črne vasi. Nova centrala bo z optiko povezana z obstoječo centralo na Rakovniku in naj bi v nekaj mesecih zaradi krajše razdalje omogočala nekjakrat višji prenos podatkov prebivalcem Črne vasi.Hkrati bo nova centrala omogočala priklop gospodinjstev na optiko in sicer ob izgradnji javne kanalizacije, plinovoda za zemeljski plin, pločnika in kolesarske steze, kar je načrtovano v letu 2018.Lep pozdrav,IO Črna vas
  Posted 4 Nov 2014, 08:19 by Črna vas Črna vas
 • Vabljeni na tradicionalno jesensko tržnico in na predavanja na Kolišču, Črna vas Turistično društvo Barje vabi v soboto, 11. oktobra 2014, na tradicionalno Jesensko tržnico. Potekala bo na sejmiškem prostoru na Peruzzijevi cesti v Ljubljani med 9.00 in 14.00 uro, v vsakem vremenu. Lokalni ponudniki bodo ponujali kmetijske pridelke in izdelke. V tednu pred tržnico vabijo v gostišče Kolišče v Lipah na dve predavanji ob 19.00 uri: 8. oktobra - Urejanje vrta v jeseni in 10. oktobra - Zdravilne barjanske rastline.Letak v priponki - spodaj. Vabljeni!
  Posted 8 Oct 2014, 01:50 by Črna vas Črna vas
 • 10. POHOD PO LJUBLJANSKEM BARJU V SOBOTO, 17. MAJA 2014 Turistično društvo Barje in Krajinski park Ljubljansko barje vabita na   10. POHOD PO LJUBLJANSKEM BARJU V SOBOTO, 17. MAJA 2014. Start bo med 8.00 in 9.00 uro s parkirišča v Notranjih Goricah      (končna postaja mestnega avtobusa  6b) in sejmišča ob Peruzzijevi cesti, ob 8.00 uri. Poseben avtobus bo organiziran ob 8.00 uri izpred sejmišča na Peruzzijevi do izhodišča, v Notranjih Goricah, kamor lahko pridete tudi z mestnim avtobusom številka 6b. POTEK POTI Notranje Gorice – Podpeč – Grič svete Ane – Planinca – Jezero pri Podpeči Pot je dolga okoli 15 kilometrov in traja skupaj s postanki na 5 točkah okoli 5 ur.               Na poti vam bodo lokalni vodniki predstavili Notranje Gorice – geografsko središče Ljubljanskega barja, Podpeški kamnolom – nekoč in ...
  Posted 12 May 2014, 02:52 by Črna vas Črna vas
 • Vabilo na čistilno akcijo - Črna vas TURISTIČNO DRUŠTVO BARJE   VABI   sobota, 5. aprila  2014 (v primeru slabega vremena 12. aprila 2014)   ČISTILNA AKCIJA od 9:00 do 13:00   Vsi, ki si želite, da bi bilo okolje v katerem živite čisto, ste vabljeni, da se nam pridružite na veliki čistilni akciji, s katero bomo očistili Barje.   Dobimo se pred Zadružnim domom Barje, Ižanska c. 305, kjer se bomo razdelili v delovne skupine po območjih.   Za rokavice in vrečke je poskrbljeno, s seboj pa lahko prinesete kakšno orodje – grablje, metle… za lažje pobiranje smeti.   Po zaključku akcije Turistično društvo Barje vabi na malico.   Poseben poziv! PASJI IZTREBKI Vse, ki sprehajate svoje pse po barjanskih travnikih pozivamo, da za njimi pobirate njihove iztrebke. Travniki so vitalnega pomena za ...
  Posted 31 Mar 2014, 01:07 by Črna vas Črna vas
 • Izgradnja javne vakuumske kanalizacije na območju celotne Črne vasi Končno smo pridobili uradno informacijo glede izgradnje kanalizacije v Črni vas, ki si jo lahko preberete spodaj.Podpise za soglasja za izgradnjo kanalizacije, ki bo na južni strani, bodo po uradni dolžnosti pridobivali na MOL-u. Glede na to, da si kanalizacijo dejansko želimo, saj bo šele takrat tudi urejen pločnik (nad kanalizacijo), skupaj s kolesarsko stezo, upamo, da boste tisti, ki boste zaprošeni za podpis soglasja, le-tega tudi dali.   IO Črna vas in Lipe*********************************************************************************************Spoštovani, Vezano na vprašanje glede izgradnje kanalizacije v Črni vasi, sporočamo sledeče: Skladno z izdelanim Idejnim projektom  št. 3283K, maj 2012, izdelovalec Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. je predvidena izgradnja javne vakuumske kanalizacije na območju celotne Črne vasi.  Predvidena je izgradnja primarnega ...
  Posted 21 Mar 2014, 04:51 by Črna vas Črna vas
 • Z Okljukcem z zavitim repom po Barju - učna pot ob reki Iški - Črna vas Po učni poti Okljuk lahko poznavate bogastva reke Iške in njene zgodovine na kolesu ali peš, do izhodišča in nazaj se lahko peljete tudi z mestnim avtobusom.Na trinajst kilometrov dolgi poti se seznanimo »s tremi obrazi« reke Iške: divjim Iškim vintgarjem, rodovitnim Iškim vršajem in močvirnatim Ljubljanskim barjem.Ljubljana – Učencem, dijakom, družinam in vsem drugim vedoželjnim ljubiteljem narave je na voljo še eno zanimivo in poučno sprehajališče po krajinskem parku Ljubljansko barje. Včeraj so namreč odprli trinajst kilometrov dolgo učno pot ob reki Iški, ki so jo poimenovali Okljuk.Na enajstih informativnih tablah ob njej sta z bogatim slikovnim in kartografskim gradivom predstavljena bogastvo reke in njena zgodovina. Seznanijo nas s »tremi obrazi« Iške: divjim Iškim vintgarjem, rodovitnim Iškim ...
  Posted 21 Mar 2014, 04:44 by Črna vas Črna vas
Showing posts 1 - 20 of 125. View more »

Utrinki

 • Kolišča, ki so že na seznamu Unescove svetovne dediščine, je vlada januarja 2014 razglasila še za kulturni spomenik državnega pomena Kolišča pri Črni vasi (na Igu) poslej kulturni spomenik državnega pomenaRekonstrukcija kolišča Maharski prekop pri Igu, 4. tisočletje pr. n. št. (Vir: Narodni muzej Slovenije, Igor Rehar). Foto: ljubljanskobarje.siVlada je na seji čet, 02.01.2014 razglasila kolišča pri Črni vasi (pri Igu) za kulturni spomenik državnega pomena. Odlok o razglasitvi natančneje določa varstvene usmeritve in način upravljanja območja. Za upravljavca je določen Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.Za spomeniško območje velja varstveni režim, ki to območje varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.Kolišča na imajo za Slovenijo izjemen kulturni pomen in posebno kulturno vrednost, saj so ...
  Posted 21 Mar 2014, 05:04 by Črna vas Črna vas
 • Ljubljansko barje in Ljubljanica sta svetovni arheološki fenomen Preden se je Miran Erič začel ukvarjati s podvodno arheologijo, je počel marsikaj: nekaj let je bil miličnik, potapljač in jamski reševalec, do- in podiplomski študent na akademiji za likovno umetnost. Leta 1998 je končal magistrski študij na oddelku za arheologijo s temo Moker les iz arheoloških najdišč v Sloveniji in od takrat je s sodelavci iztrgal vodi marsikatero skrivnost. Med drugim najstarejšo leseno konico v Ljubljanici in rimsko tovorno ladjo v Sinji Gorici pri Vrhniki. Slovenski arheologi se lahko v zadnjih letih postavite s kar nekaj svetovno pomembnimi najdbami. Čemu pripisujete to? So se vremena arheološki stroki zjasnila?V zadnjih dvajsetih letih smo zares bili deležni pomembnih arheoloških odkritij, kar dviguje ugled stroke. Slovenija pokriva območje ...
  Posted 21 Mar 2014, 04:56 by Črna vas Črna vas
 • Mogočna modrina / Migty Blue Waters Še umetniški pogled iz zraka - na povezavi spodaj.  Poplave v februarju 2014 – fotografirano iz zraka – Ljubljansko barje, Planinsko jezero in Cerkniško jezero.Avtor: fotograf Janez Kotarhttp://www.janezkotar.com/photography/mogocna-modrina-mighty-blue-waters/?fb_action_ids=594973230577321&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B529364057181734%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
  Posted 21 Mar 2014, 03:55 by Črna vas Črna vas
 • Kakšen zrak pa vi dihate? PM10, Delo 12.01.2012 Promet se sicer seli na obvoznico, vendar onesnaženje ostajaPovprečne mesečne količine smrtonostnih delcev PM10 v glavnem mestu še vedno presegajo dovoljene omejitve.Samo Petančič, Ljubljanačet, 12.01.2012, 06:00Gre za nevarne grobe delce v zraku, imenovane PM10Več kolesarjevMed letoma 2007 in 2010 se je kolesarski promet na Celovški, Dunajski in Drenikovi cesti povečal za tri odstotke, na celotnem območju MOL pa po ocenah občinskih uradnikov za pet odstotkov.Ljubljana – Povprečne mesečne količine smrtonostnih delcev PM10 v glavnem mestu še vedno presegajo dovoljene omejitve. Strokovnjaki opozarjajo, da del onesnaženja morda ni ustvarjen v glavnem mestu. Delci, zaradi katerih Ljubljančani po podatkih zdravstvenih ustanov umiramo leto prej kot drugi Slovenci, nastajajo s prometom, pri ogrevanju stanovanj ...
  Posted 21 Feb 2012, 10:12 by Črna vas Črna vas
 • Pozdravljeni, iskalci resnice o zdravju - Park na Ljubljanskem barju kot planet narave? PLANET NARAVEPARK ZDRAVJAPARK PREMERA 3.000 METROV S SEDMIMI SPREHAJALNIMI STEZAMI V OBLIKI KROGOV- ŠTEVILČNI TUNELI ZA BIOLOŠKO PRIDELAVO ZELENJAVE SKOZI CELO LETO- RASTLINE Z VSEGA SVETA - NASADI SADNEGA DREVJA ZBIRATELJSKE VREDNOSTI - NAKUPOVALNO SREDIŠČE - CENTER ZDRAVJA IN REKREACIJE- ELEKTRIKA IZ SONCA -ŠPORTNA IGRIŠČA- JEZERO ZA KOPANJE POLETI IN DRSANJE POZIMI- TURISTIČNE BRUNARICE NA KOLIH IN ZAPOSLITEV ZA VSAJ 10.000 BREZPOSELNIH Park na Ljubljanskem barju bi lahko bil brez primere na zemeljski obli. Kako bi izgledal? Drenažni jarek okoli barja bi odvečno vodo speljal v akumulacijsko jezero, nad katerim bi zraslo turistično naselje na kolih. Zemlja bi postala uporabna, zasadili bi sadovnjake starih sort jabolk, hrušk, breskev, itd... Številni potočki in preko njih pravljični leseni mostički, bele stezice ...
  Posted 21 Feb 2012, 09:42 by Črna vas Črna vas
 • Fotografija Plečnikove cerkve Sv. Mihaela Pozdravljeni, naredil sem zanimivo sliko cerkve in me zanima, če bi jo objavili v vaši galeriji na spletni strani. Lep pozdrav, BlažFoto: Blaž Gvajc
  Posted 21 Feb 2012, 04:17 by Črna vas Črna vas
 • 19B končno od Jezera skozi center do Tomačevega in nazaj Spoštovani, danes sem se zjutraj zapeljala po novi poti 19B do centra, kjer sem v službi. Štartala sem na postaji Rutar, kamor je avtobus prispel ob 6.34 (odhod z Jezera je bil ob 6.24), pred pošto, nasproti Name je prispel ob 6.53, torej je danes moja običajna pot potekala 19 minut, po prejšnji varianti, s prestopom pri Mokarju in daljšo potjo 19, ki je takrat še vozila skozi Rakovo jelšo, pa je moja pot trajala 15 minut dlje. Zadeva je več kot odlična, zato jo resnično priporočam vsem, saj je časovno ugodna, sploh ob predpostavki, da v tem primeru ni potrebo iskati parkirišča in zanj plačevati. Boljše avtobusne povezave, kot je ta, si ne morem zamišljati, upam ...
  Posted 5 Sept 2011, 02:45 by Črna vas Črna vas
 • Prvi - zgodovinski obred v kretnji Spoštovani, objavljamo prispevek, ki so nam ga posredovali iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.Obred prvega obhajila in svete birme v kretnji, ki ga je vodil duhovnik Edi Strouhal v župniji Malečnik pri Mariboru, je bil za gluho katoliško skupnost zgodovinskega pomena, saj doslej tovrstnih obredov ni bilo. Kako je potekal obred v znakovnem jeziku? Kaj zakramenti pomenijo prvoobhajancem? Vabljeni k ogledu! http://www.zveza-gns.si/slovenija/prvo-obhajilo-in-birma-v-znakovnem-jeziku G. Strouhalu iskreno čestitam za trud, ki ga je vložil v to, da je lahko opravil prvi - zgodovinski obred prvega obhajila in svete birme v kretnji!IO Črna vas  
  Posted 5 Sept 2011, 02:37 by Črna vas Črna vas
Showing posts 1 - 8 of 14. View more »

Subpages (1): Utrinki