Lokalna iniciativa

Prebivalci Črne vasi smo maja 2007 javno izrazili svoj interes in pričakovanja v odnosu do Mestne občine Ljubljana glede nujnega razvoja infrastrukture našega naselja. 320 polnoletnih prebivalcev Črne vasi in Lip je svojo voljo izrazilo s podpisom peticije za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

Junija 2007 sta predstavnici krajanov peticijo osebno predstavili županu MOL. Konkretna pričakovanja vaščanov v peticiji za ureditev prometne in komunalne infrastrukture so naslednja: 

1. podaljšanje proge mestnega potniškega prometa skozi Črno vas (avtobus št. 19)

2. izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti skozi Črno vas

3. ureditev prostora za parkiranje ob novi končni postaji mestnega potniškega prometa

4. ureditev komunalnih priključkov (kanalizacija, zemeljski plin)

5. ureditev otroškega in športnega igrišča.

Podpisniki peticije tudi verjamemo, da ureditev infrastrukturnih vprašanj Črne vasi ni le v interesu vaščanov, temveč tudi lokalne skupnosti, MOLa in v širšem družbenem interesu (zaradi pomena Ljubljanskega barja kot turistične destinacije, športno-rekreativne destinacije, varovanega območja - razglasitve Krajinskega parka Barje kot območja Natura 2000).

Aktivnosti za uveljavitev zahtev iz peticije so se nadaljevale skozi celo leto 2008 in še potekajo. Na strani krajanov aktivnosti koordinira iniciativni odbor. V tej rubriki lahko najdete uradne dokumente in zapisnike iz tega projekta. 


Uradni dokumenti, zapisniki in objave v medijih

Showing 10 files from page Peticija.