Peticija

Prebivalci Črne vasi smo maja 2007 javno izrazili svoj interes in pričakovanja v odnosu do Mestne občine Ljubljana glede nujnega razvoja infrastrukture našega naselja. 320 polnoletnih prebivalcev Črne vasi in Lip je svojo voljo izrazilo s podpisom peticije za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

Junija 2007 sta predstavnici krajanov peticijo osebno predstavili županu MOL. Konkretna pričakovanja vaščanov v peticiji za ureditev prometne in komunalne infrastrukture so naslednja: 

1. podaljšanje proge mestnega potniškega prometa skozi Črno vas (avtobus št. 19)

2. izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti skozi Črno vas

3. ureditev prostora za parkiranje ob novi končni postaji mestnega potniškega prometa

4. ureditev komunalnih priključkov (kanalizacija, zemeljski plin)

5. ureditev otroškega in športnega igrišča.


V obrazložitvi peticije krajani izpostavljamo, da se promet osebnih in tovornih vozil skozi Črno vas zadnja leta povečuje. Hoja ali kolesarjenje ob cesti skozi Črno vas je izjemno nevarna. 

V letu 2007 in 2008 se je močno intenzivirala novogradnja, ki obeta nadaljnjo širitev števila vaščanov. Zaradi tega prebivalci Črne vasi upravičeno pričakujemo, da se prometna in komunalna infrastruktura obnovita v skladu z rastjo prebivalstva in potrebami rastočega naselja. 

Podpisniki peticije tudi verjamemo, da ureditev infrastrukturnih vprašanj Črne vasi ni le v interesu vaščanov, temveč tudi lokalne skupnosti, MOLa in v širšem družbenem interesu (zaradi pomena Ljubljanskega barja kot turistične destinacije, športno-rekreativne destinacije, varovanega območja - razglasitve Krajinskega parka Barje kot območja Natura 2000).

Aktivnosti za uveljavitev zahtev iz peticije so se nadaljevale skozi celo leto 2008 in še potekajo. Na strani krajanov aktivnosti koordinira iniciativni odbor. V tej rubriki lahko najdete uradne dokumente in zapisnike iz tega projekta. 

Projekt peticije

            -     dokumenti (peticija, zapisniki sestankov) in članki v medijih

            -     člani iniciativnega odbora

Foto: Iniciativni odbor Črna vas
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  64k v. 3 9 Nov 2010, 15:04 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
14.6.2007  180k v. 4 9 Nov 2010, 14:44 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
11.7.2008  65k v. 4 9 Nov 2010, 14:49 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
4.6.2008  119k v. 4 9 Nov 2010, 15:00 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
maj 2007  655k v. 2 9 Nov 2010, 14:43 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
3.7.2008  78k v. 4 9 Nov 2010, 14:44 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
  25k v. 4 9 Nov 2010, 15:05 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
  128k v. 1 11 Jun 2012, 02:17 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
1.4.2009  82k v. 3 9 Nov 2010, 14:49 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
9.7.2008  78k v. 4 9 Nov 2010, 14:45 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
2.7.2008  80k v. 4 9 Nov 2010, 14:45 Črna vas Črna vas
Ċ
View Download
  14k v. 3 9 Nov 2010, 15:04 Črna vas Črna vas
Comments