Novice / Sporočila za javnost


20-letnica delovanja Konjerejskega društva Barje

posted 28 Aug 2017, 01:46 by Črna vas Črna vas

Vabljeni na 20-letnico delovanja Konjerejskega društva Barje.

Vabilo na jesensko tržnico

posted 17 Oct 2015, 02:41 by Črna vas Črna vas

Turistično društvo Barje vabi v soboto, 17. oktobra 2015, na tradicionalno Jesensko tržnico. Potekala bo na sejmiškem prostoru na Peruzzijevi cesti v Ljubljani med 8.00 in 14.00 uro, v vsakem vremenu. Lokalni ponudniki bodo ponujali kmetijske pridelke in izdelke.

Tistim, ki ne bo uspelo priti na ta dan, pa ste vabljeni, da kadarkoli obiščete spletno tržnico Barjanka.net. Na spletni tržnici www.barjanka.net vsak dan vabimo lokalne pridelovalce, da ponudijo, potrošnike pa, da izberejo domače.

Ker je kvalitetno in dobro, pa naj gre za sadje, zelenjavo, suhomesnate in mlečne izdelke, testenine, med in še marsikaj. 

Z lepimi pozdravi, CI

Celoletna tržnica, ki pride k vam domov - Barjanka.net

posted 15 Oct 2015, 02:02 by Črna vas Črna vas   [ updated 15 Oct 2015, 02:26 ]

Končno smo dobili spletno tržnico, ki nas bo skozi celo leto razvajala z domačimi in lokalnimi pridelki iz neposredne bližine. Novost je dobrodošla, saj se s pomankanjem časa srečujemo prav vsi. Sedaj imamo vsi, ki prisegamo na zdravo prehrano, možnost naročanja na dom. Spletna tržnica BARJANKA.NET je na voljo na www.barjanka.net. Vabljeni.

Vabilo na Čistilno akcijo TD Barje 2015, ki bo 28.03.2015 od 9:00 do 13:00

posted 20 Mar 2015, 03:12 by Črna vas Črna vas   [ updated 20 Mar 2015, 03:12 ]


Spoštovani,

Turistično društvo Barje bo v skladu s svojim programom dela in v sodelovanju z Javnim zavodom Turizem Ljubljana izpeljalo Čistilno akcijo TD Barje 2015.

K lepšemu Barju ste v veliki meri prispevali tudi vi in vaši člani, ki se vsako leto organizirano udeležite naših čistilnih akcij. Zato vas prosimo, da sodeljujete tudi na letošnji akciji. Prosimo vas, da vaši člani čistijo območje Lip in dela Črne vasi. Bolj natančno se bomo dogovorili ob začetku akcije na Sejmišču, kjer boste prejeli tudi kvalitetne zaščitne rokavice in vreče.

Ob zaključku lanskoletne čistilne akcije smo se razšli dobre volje ter z obljubo, »da se drugo leto dobimo na Čistilni akciji TD Barje 2015«. In leto je naokoli in obljube je treba držati.

AKCIJA BO: v soboto, 28. marca 2015 od 9:00 do 13:00

Zahvaljujemo se vam za odlično sodelovanje in lepo pozdravljamo.

Turistično društvo Barje

Marjan Strle

Predsednik

Opozorilo na nevarnost pomladnih poplav zaradi neočiščenih strug pritokov Ljubljanice za MOL in ARSO

posted 10 Feb 2015, 01:39 by Črna vas Črna vas   [ updated 10 Feb 2015, 01:45 ]

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je danes na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja ob spomladanskem taljenju snega in morebitnem deževju, in sicer zaradi neočiščenosti strug pritokov ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) po zadnjih poplavah.

Želimo opozoriti, da lahko ob spomladanski otoplitvi in taljenju snega v kombinaciji z morebitnimi obsežnejšimi padavinami nastopi resna ponovna nevarnost poplav na tem območju.

Pričakujemo, da bodo pristojne institucije naše dobronamerno opozorilo upoštevale za pravočasno pripravo na čiščenje strug ob prvi priložnosti, ko bodo vremenske (snežne) razmere to dopuščale.

Vnaprej se zahvaljujemo za pozornost in odgovorno ukrepanje za zagotovitev varnosti prebivalcev na območju Ljubljanskega barja (predvsem Črne vasi in Lip). 

Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Predsednik vlade RS g.Miro Cerar odgovoril na vprašanje glede poplavne varnosti

posted 17 Nov 2014, 08:17 by Črna vas Črna vas

Predsednik vlade RS g.Miro Cerar odgovoril na poslansko vprašanje glede poplavne varnosti  - projekt protipoplavne zaščite bo eden izmed dveh ključnih projektov Slovenije v Bruslju.

Vodjo poslanske skupine SMC-ja Simono Kustec Lipicer je zanimalo, kako bo ukrepala vlada za odpravo posledic že petih večjih poplav letos v Sloveniji. Od Cerarja, ki je tudi predsednik SMC-ja, pričakuje še odgovor na vprašanje, kaj bo vlada v prihodnje storila za večjo poplavno varnost.

V odgovoru Kustec Lipicerjevi se je Cerar najprej zahvalil vsem, ki so in ki še vedno pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. 

Dodal je, da se je vlada intenzivno odzvala, in da je skupaj z ministri odšel na teren pogledat, kakšno je stanje. Organiziral je tudi posvet s pristojnimi strokovnjaki, kjer so ugotovili, da se bo očitno v prihodnosti še ponavljalo izmenjavanje sušnih in poplavnih obdobij.

Zato je zahteval, da mora ministrstvo za okolje do 27. novembra pripraviti akcijski načrt najnujnejših intervencijskih ukrepov, ki jih je mogoče izvesti že v prihodnjih mesecih (čiščenje vodotokov, gradnja manjših nasipov).

Napovedal je tudi strog nadzor nad izvajanjem ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Povedal je, da je projekt protipoplavne zaščite izpostavil tudi kot enega izmed dveh ključnih projektov Slovenije v Bruslju.

IO Črna vas in Lipe

V Črni vasi in Lipah ogroženih več kot 150 hiš - urgentna zahteva predsedniku države in vladi RS

posted 10 Nov 2014, 07:57 by Črna vas Črna vas   [ updated 10 Nov 2014, 07:58 ]

Kljub dejstvu, da ob vseslovenskih poplavah ob koncu prejšnjega tedna v Črni vasi ni bila poplavljena nobena hiša, v Lipah pa le nekaj hiš, civilna iniciativa Črna vas in Lipe nadaljuje z aktivnostmi za povečevanje poplavne varnosti na Ljubljanskem barju. S stalnim spremljanjem delovanja pristojnih institucij in sodelovanjem s strokovnimi predlogi skušamo premakniti stvari na bolje.

Tako je bila včeraj poslana Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju pred včerajšnjo izredno sejo vlade, ki naj bi se obravnavala na izrednem zasedanju vlade na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V dopisu je podana zgodovina dosedanjih štiriletnih prizadevanj naše civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja in konkretna pričakovanja in zahteve.

Z zahtevo smo želeli opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. Po včerajšnjem medijskem poročanju o predvidenih ukrepih na vodotoku Iška namreč obstaja bojazen, da bodo sprejeti zgolj parcialni ukrepi, ki bodo reševali posamične lokalne skupnosti, ne pa celovito vseh prizadetih na Ljubljanskem barju. Podali smo naša pričakovanja in zahteve ter pregled zgodovine dosedanjih štiriletnih prizadevanj naše civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja kot celote in je v interesu vseh naselij na tem območju.

Štiri leta po katastrofalnih poplavah na Ljubljanskem barju (v septembru 2010) smo v minulih dneh ponovno doživeli poplave na Ljubljanskem barju. V Iniciativnem odboru Črna vas in Lipe ugotavljamo, da za preprečevanje podobnih katastrofalnih poplav še vedno ni pripravljen celovit načrt preventivnih protipoplavnih ukrepov, niti se ukrepi še niso začeli izvajati. Ker na ravni Mestne občine Ljubljana odgovarjajo, da niso pristojni za pripravo in izvajanje teh ukrepov, s tem dopisom opozarjamo najvišje institucije na državni ravni na nujnost čimprejšnje izvedbe celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju (vključno z območjem Črne vasi in Lip).

V IO Črna vas in Lipe od pristojnih institucij na državni in lokalni ravni pričakujemo in zahtevamo, da se pripravi in izvede celovit načrt preventivnih protipoplavnih ukrepov, ki bo zmanjšal poplavno ogroženost urbaniziranega dela Ljubljanskega barja. Razumemo namreč, da so poplave naravni pojav na območju Ljubljanskega barja in da ni možno zavarovati kmetijskih površin. Pričakujemo in zahtevamo pa, da se vzpostavi nekdanje stanje, ki je obstajalo pred začetkom urbanizacije tega območja in na podlagi katerega smo prebivalci naselij na območju Ljubljanskega barja pridobili gradbeno dovoljenje za zidavo.

Ugotavljamo, da osnutek DPN, dokument »Problematika poplav na Ljubljanskem barju s poudarkom na ukrepih v Črni vasi« (Miha Zorn, 3.1.2014) in drugi dokumenti za zagotavljanje poplavne varnosti JZ Ljubljane ne podajajo ukrepov za omilitev poplavljenosti Ljubljanskega barja - južnega dela Ljubljane ampak, obratno, poplavno ogroženost na tem območju povečujejo. Torej, rešitev ni v regulaciji vode, ki bi povzročala škodo sosednjim območjem. Skladno z mednarodnim in obče civilizacijskim načelom neškodovanja (»uporabljaj svoje tako, da drugemu ne škoduješ«), to ni dopustno.

Pričakujemo strokovno argumentirane odgovore na naša vprašanja in zahteve. Predlagamo tudi, da se čim prej organizira sestanek predstavnikov vseh občin Ljubljanskega barja, relevantnih državnih institucij in civilnih iniciativ.

Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Avtobus 19b - LPP in šolski avtobus

posted 10 Nov 2014, 07:37 by Črna vas Črna vas

Avtobusi LPP do nadalnjega vozijo do starega obračališča pri Mokarju, kjer se prestopi v kombi.

19b: do obračališča pri Mokarju (križišče Ižanska cesta s Peruzzijevo cesto), tam pa veselo v kombi! 

Šolski avtobus vozi do postaje Dornig, tam otroci prestopijo v kombi, da jim ne bo treba prečkat ceste! 

Vozni red 19B je nespremenjen, z upoštevanjem zamud, ki nastajajo zaradi del na Slovenski cesti in tozadevnega obvoza.

IO Črna vas in Lipe

Zahvala in pohvala rednemu obveščanju krajanov o poplavni situaciji s strani MOL

posted 10 Nov 2014, 06:37 by Črna vas Črna vas

V minulih dneh smo ogroženi prebivalci Črne vas in Lip prejemali redna in zelo ažurna e-obvestila s strani MOL in Civilne zaščite.

Julij Jeraj in Uroš Tacar sta nas pogosto tekom dneva obveščala o stanju padavin in vodotokov, o vremenski napovedi, o poplavni situaciji na posameznih mikrolokacijah na Ljubljanskem barju, o aktivnostih reševanja poplavljencev s strani Civilne zaščite, deljenju poplavnih vreč, pa tudi o nasvetih za ravnanje ob in po poplavi. Krajani Črne vasi in Lip želimo izraziti vse pohvale in zahvalo za res izčrpno, razumljivo in relevantno obveščanje. 

Posredovane informacije so nam pomagale, smo se na situacijo ustrezno odzvali na lastnih lokacijah in jih posredovali tudi sosedom, ki sicer e-obvestil niso prejeli.


IO Črna vas in Lipe

Nova telekom centrala in optika v Črni vasi

posted 4 Nov 2014, 08:19 by Črna vas Črna vas

Iz še neuradnih virov smo izvedeli, da se pripravlja postavitev nove telekomunikacijske centrale na začetku Črne vasi. Nova centrala bo z optiko povezana z obstoječo centralo na Rakovniku in naj bi v nekaj mesecih zaradi krajše razdalje omogočala nekjakrat višji prenos podatkov prebivalcem Črne vasi.

Hkrati bo nova centrala omogočala priklop gospodinjstev na optiko in sicer ob izgradnji javne kanalizacije, plinovoda za zemeljski plin, pločnika in kolesarske steze, kar je načrtovano v letu 2018.

Lep pozdrav,
IO Črna vas

1-10 of 120