Novice / Sporočila za javnost


Če bomo jeseni spet poplavljeni, bomo tožili

posted 16 Dec 2017, 08:53 by Črna vas Črna vas   [ updated 16 Dec 2017, 08:55 ]


Prebivalci ljubljanske Ilovice in vasi na robu Ljubljanskega barja se še dobro spominjajo poplav septembra 2010, ki so prizadele tudi njihove domove. Ker protipoplavni ukrepi, ki so bili potrjeni leta 2012, niso bili izvedeni, je del Ilovice ponovno poplavilo novembra 2014. »Stroški sanacije poplavljenih hiš so bili zelo visoki.

Ker niso bili izvedeni sprejeti protipoplavni ukrepi, razmišljamo o tožbi zoper državo za povrnitev stroškov sanacije in odpravljanje posledic vdrtja vode na območje Ilovice,« so državi sporočili tamkajšnji stanovalci.


Po pojasnilih direkcije za vode, je država zadolžena za izvajanje tistih omilitvenih ukrepov, ki jih predpisujejo državni prostorski načrti. V Ljubljani se država sedaj ukvarja z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti jugozahodnega dela Ljubljane, kjer je izjemno velik škodni potencial v primeru poplav. Protipoplavni ukrepi so združeni v projekt Gradaščica, ki je ocenjen na 50,5 milijona evrov. 

Država bo omenjeni projekt izvajala v dveh fazah. Prva faza naj bi bila zaključena v letu 2020, druga pa v letu 2021. Ko bo ta projekt v celoti zaključen, bodo ljudje na do sedaj ogroženih območjih zavarovani celo pred večjimi poplavami, kot smo jim bili priča v leti 2010 in 2014, je lansko leto dejal glavni projektant na projektu Gradaščica Rok Fazarinc.

Vir: Dnevnik, 26. avgust 2017, https://www.dnevnik.si/1042782706

Bosta Občina IG in MOP s parcialnimi ukrepi dokončno potopila Črno vas in Lipe?

posted 14 Dec 2017, 07:59 by Črna vas Črna vas   [ updated 16 Dec 2017, 08:54 ]

S spornimi parcialnimi ukrepi, ki jih je izvedla Občina Ig s pomočjo MOP (Cimperman - Majcen) na Ljubljanskem Barju, se povečuje poplavna ogroženost prebivalcev v Črni vasi in Lipah.

Naštevamo štiri sporne posege:

1. Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu
Brest 36. Javna sredstva: 323,000 EUR brez DDV, avgust 2017 (vir: glej dokumente spodaj)

2. Sanacija Iške, odvoz nekaj 1000 m3 gramoza (vir: Tarča 14.12.2017, čas od 40:55 naprej, https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/396)

3. Čiščenje jarkov Krim1 (poteka od Iške Loke proti Farjevcu) in Krim2 (vir: vaščani)

4. Sporna dela na Iščici v januarju 2015: v celoti so posekali vse obrežne gozdiče in mejice, med njimi številne stoletne vrbe. Javna sredstva: 100.000 EUR.  (vir: Uničili reko Ižico)

Vsi našteti ukrepi pomenijo, da bo voda hitreje pritekala proti Črni vasi in Lipam ali pa počasneje odtekala.

Ministrica Majcen (MOP) je 11.5.2017 na Občini Ig povedala, de je storila vse, da je prišlo do izgradnje protipoplavnega nasipa in zidu, ter, da so se zagotovila sredstva v skupni višini cca. 500.000,00 EUR.

Ker kot podlaga za protipoplavne ukrepe v občini Ig ni bila narejena hidrološka študija za celovito območje, ki bi vključevala ne le Brest in Mateno, ampak tudi naselji Črna vas in Lipe, ne moremo z gotovostjo vedeti, kakšen bo vpliv parcialnih posegov v občini Ig na naše območje. 

Bojimo se, da bi nasip intenzivneje potisnil poplavni tok Iške v JV področje Barja v smer Črne vasi in Lip. Le celovita študija bi lahko natančneje odgovorila na vprašanje o morebitnih posledicah.

V iniciativi Črna vas in Lipe že vse od poplav jeseni 2010 na podlagi hidrometričnih meritev mag. Andreja Vidmarja opozarjamo pristojne državne in občinske institucije na potrebne ukrepe, vezane na odstranitev znanih glavnih ovir odvodnjavanja, ki so bile povzročene z izgradnjo obvoznice (ostanki gradbišča v Ljubljanici pod obvoznico, čiščenje naplavin Malega grabna pred Špico in čiščenje odpadnih zemljin s časa gradnje Karlovškega mostu v Grubarjevem kanalu) ter na redno generalno čiščenje in vzdrževanje vodotokov na Ljubljanskem barju (vključno s strugo Iške).


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Ponovna urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, vključno z območjem Črne vasi in Lip

posted 14 Dec 2017, 07:46 by Črna vas Črna vas

Spoštovani,

najlepše se zahvaljujemo za hiter in izčrpen odgovor na našo zahtevo g. Tomažu Prohinarju (Direkcija RS za vode) in g. Zoranu Jankoviču (MOL).

Vezano na dopis DRSV ostajajo odprta nekatera vprašanja, na katera želimo najprej pisne odgovore, in sicer:
1.  prosimo za omenjene hidrološko-hidravlične študije (točka 1 in točka 2  dopisa), 
2.  prosimo za manjkajoče odgovore glede pristojnosti za posamezne protipoplavne ukrepe iz točke 4 dopisa - Mali graben pred Špico in Gruberjev kanal,
3.  prosimo za odgovor DARSa glede statusa aktivnosti (točka 4 dopisa - odstranitev ovire pod mostom obvoznice),
4.  prosimo za dokument Letni program čiščenja - za 2017 in 2018 (omenjeno v točki 5 dopisa). 

Ko bomo prejeli pisne odgovore pa predlagamo skupni sestanek. 

Najlepša hvala za vaša prizadevanja in odgovor.

Lep pozdrav,
IO Črna vas in Lipe

Odgovori pristojnih inštitucij na urgentno zahtevo IO Črna vas in LIpe

posted 14 Dec 2017, 07:38 by Črna vas Črna vas

Spodaj si lahko preberete odgovore na urgentno zahtevo.

S spoštovanjem,


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe


iocrnavas@gmail.com

www.crnavas.siUrgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju

posted 14 Dec 2017, 07:12 by Roman Tic   [ updated 14 Dec 2017, 07:31 by Črna vas Črna vas ]

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je 5.10.2017 na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja. 


Spoštovani,

v imenu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe vam pošiljamo urgentno zahtevo na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V priloženem dopisu podajamo naša pričakovanja glede ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja in konkretna vprašanja, za katera prosimo vaše odgovore.

Najlepša hvala za vašo pozornost in odziv.S spoštovanjem,


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe


iocrnavas@gmail.com

www.crnavas.si


20-letnica delovanja Konjerejskega društva Barje

posted 28 Aug 2017, 01:46 by Črna vas Črna vas

Vabljeni na 20-letnico delovanja Konjerejskega društva Barje.

Vabilo na jesensko tržnico

posted 17 Oct 2015, 02:41 by Črna vas Črna vas

Turistično društvo Barje vabi v soboto, 17. oktobra 2015, na tradicionalno Jesensko tržnico. Potekala bo na sejmiškem prostoru na Peruzzijevi cesti v Ljubljani med 8.00 in 14.00 uro, v vsakem vremenu. Lokalni ponudniki bodo ponujali kmetijske pridelke in izdelke.

Tistim, ki ne bo uspelo priti na ta dan, pa ste vabljeni, da kadarkoli obiščete spletno tržnico Barjanka.net. Na spletni tržnici www.barjanka.net vsak dan vabimo lokalne pridelovalce, da ponudijo, potrošnike pa, da izberejo domače.

Ker je kvalitetno in dobro, pa naj gre za sadje, zelenjavo, suhomesnate in mlečne izdelke, testenine, med in še marsikaj. 

Z lepimi pozdravi, CI

Celoletna tržnica, ki pride k vam domov - Barjanka.net

posted 15 Oct 2015, 02:02 by Črna vas Črna vas   [ updated 15 Oct 2015, 02:26 ]

Končno smo dobili spletno tržnico, ki nas bo skozi celo leto razvajala z domačimi in lokalnimi pridelki iz neposredne bližine. Novost je dobrodošla, saj se s pomankanjem časa srečujemo prav vsi. Sedaj imamo vsi, ki prisegamo na zdravo prehrano, možnost naročanja na dom. Spletna tržnica BARJANKA.NET je na voljo na www.barjanka.net. Vabljeni.

Vabilo na Čistilno akcijo TD Barje 2015, ki bo 28.03.2015 od 9:00 do 13:00

posted 20 Mar 2015, 03:12 by Črna vas Črna vas   [ updated 20 Mar 2015, 03:12 ]


Spoštovani,

Turistično društvo Barje bo v skladu s svojim programom dela in v sodelovanju z Javnim zavodom Turizem Ljubljana izpeljalo Čistilno akcijo TD Barje 2015.

K lepšemu Barju ste v veliki meri prispevali tudi vi in vaši člani, ki se vsako leto organizirano udeležite naših čistilnih akcij. Zato vas prosimo, da sodeljujete tudi na letošnji akciji. Prosimo vas, da vaši člani čistijo območje Lip in dela Črne vasi. Bolj natančno se bomo dogovorili ob začetku akcije na Sejmišču, kjer boste prejeli tudi kvalitetne zaščitne rokavice in vreče.

Ob zaključku lanskoletne čistilne akcije smo se razšli dobre volje ter z obljubo, »da se drugo leto dobimo na Čistilni akciji TD Barje 2015«. In leto je naokoli in obljube je treba držati.

AKCIJA BO: v soboto, 28. marca 2015 od 9:00 do 13:00

Zahvaljujemo se vam za odlično sodelovanje in lepo pozdravljamo.

Turistično društvo Barje

Marjan Strle

Predsednik

Opozorilo na nevarnost pomladnih poplav zaradi neočiščenih strug pritokov Ljubljanice za MOL in ARSO

posted 10 Feb 2015, 01:39 by Črna vas Črna vas   [ updated 10 Feb 2015, 01:45 ]

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je danes na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja ob spomladanskem taljenju snega in morebitnem deževju, in sicer zaradi neočiščenosti strug pritokov ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) po zadnjih poplavah.

Želimo opozoriti, da lahko ob spomladanski otoplitvi in taljenju snega v kombinaciji z morebitnimi obsežnejšimi padavinami nastopi resna ponovna nevarnost poplav na tem območju.

Pričakujemo, da bodo pristojne institucije naše dobronamerno opozorilo upoštevale za pravočasno pripravo na čiščenje strug ob prvi priložnosti, ko bodo vremenske (snežne) razmere to dopuščale.

Vnaprej se zahvaljujemo za pozornost in odgovorno ukrepanje za zagotovitev varnosti prebivalcev na območju Ljubljanskega barja (predvsem Črne vasi in Lip). 

Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

1-10 of 125