Bližina prometnic in izpostavljenost PM10, 10.11.2011

posted 21 Feb 2012, 10:02 by Črna vas Črna vas   [ updated 27 Feb 2012, 03:12 ]

Zadnji podatki kažejo, da PM10 ne povzroča
samo poslabšanje astme, ampak tudi
astmo pri otrocih.

Letno 272 (12 %) primerov astme pri otrocih (0-
17 let), katerih vzrok je izpostavljenost
onesnaženemu zraku v LJ!
 
Onesnažen zrak ogroža zdravje Evropejcev.


Onesnaženemu zraku – dejavniku 
tveganja za nastanek bolezni je stalno
ali občasno izpostavljen vsak prebivalec
velikih mest Evrope. V Evropi je cca 90
% mestnega prebivalstva občasno ali
stalno izpostavljena prekomernim
vrednostim prašnih delcev, NO2, O3 .


V nedavno objavljeni študiji je prikazano, da samo v
treh evropskih državah (Avstrija, Švica, Francija)
vsako leto zaradi vpliva onesnaženega zraku umre
od 19000 – 44000 ljudi.


V Franciji, Švici in Avstriji so ugotovili, da lahko 6 %
vseh smrti na leto pripišejo izpostavljenosti
onesnaženemu zraku, kar je 2 x več kot število
žrtev prometnih nesreč.


Ocene o številu umrlih in obolelih za posledicami
izpostavljenosti onesnaženemu zraku so
podcenjene saj le – te temeljijo na rezultatih študij, v
katerih so preučevali le kratkotrajne učinke
onesnaženja. Številke so še večje.

dr. Peter Otorepec, Inštitut za varovanje zdravja: Kakovost zraka in zdravje
Delovna skupina CEHAP
IVZ RS, ARSO
10.11.2011
Comments