Če bomo jeseni spet poplavljeni, bomo tožili

posted 16 Dec 2017, 08:53 by Črna vas Črna vas   [ updated 16 Dec 2017, 08:55 ]

Prebivalci ljubljanske Ilovice in vasi na robu Ljubljanskega barja se še dobro spominjajo poplav septembra 2010, ki so prizadele tudi njihove domove. Ker protipoplavni ukrepi, ki so bili potrjeni leta 2012, niso bili izvedeni, je del Ilovice ponovno poplavilo novembra 2014. »Stroški sanacije poplavljenih hiš so bili zelo visoki.

Ker niso bili izvedeni sprejeti protipoplavni ukrepi, razmišljamo o tožbi zoper državo za povrnitev stroškov sanacije in odpravljanje posledic vdrtja vode na območje Ilovice,« so državi sporočili tamkajšnji stanovalci.


Po pojasnilih direkcije za vode, je država zadolžena za izvajanje tistih omilitvenih ukrepov, ki jih predpisujejo državni prostorski načrti. V Ljubljani se država sedaj ukvarja z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti jugozahodnega dela Ljubljane, kjer je izjemno velik škodni potencial v primeru poplav. Protipoplavni ukrepi so združeni v projekt Gradaščica, ki je ocenjen na 50,5 milijona evrov. 

Država bo omenjeni projekt izvajala v dveh fazah. Prva faza naj bi bila zaključena v letu 2020, druga pa v letu 2021. Ko bo ta projekt v celoti zaključen, bodo ljudje na do sedaj ogroženih območjih zavarovani celo pred večjimi poplavami, kot smo jim bili priča v leti 2010 in 2014, je lansko leto dejal glavni projektant na projektu Gradaščica Rok Fazarinc.

Vir: Dnevnik, 26. avgust 2017, https://www.dnevnik.si/1042782706

Comments