Izjava ministra MOP Roka Žarniča razburila vaščana iz Črne vasi

posted 17 Dec 2010, 07:36 by Črna vas Črna vas   [ updated 24 Jun 2011, 01:34 ]


Pismo vaščana iz Črne vasi, poslano na IO Črna vas in Lipe dne 11.12.2010 


Zahteve, ki ste jih (Iniciativni odbor) poslali na MOP so bistvo rešitve poplavljenega območja. Iz Barja se  hoče delati zadrževalnik voda, vso zadevo pa prepustiti naravnim procesom poplavljanja in 
pogrezanja. V odgovorih pa dobivamo: Češ kaj pa bi vi radi, saj ste gradili na poplavnem področju in drugo, kam pa naj damo vso vodo, a bi radi potapljali in delali škodo dolvodno 
ležečim prebivalcem!   "izjava ministra"


Za enkrat ni še nobenega sistemskega pristopa v smislu odpravljanja oziroma ukrepanja v smeri omilitve višine poplavljanja. Mi vemo, da poplavljanja ni možno preprečiti, a nujno je potrebno prevesti več vode iz Barja v Savo. Grubarjev prekop premalo požira, ker je premalo prevoden, tj. zamuljen in zaraščen. Danes sem meril dotok na Barje pod želežniškim mostom v Preserju in ugotavljam, da je trenutno voda druga najvišja kar spremljam, tako da zdajšnje poplavljanje ni majhno. 

Lep dan,
vaščan iz Črne vasi

Comments