Krajani Črne vasi in Lip naslovili pismo na župana g. Cimpermana in g. Jankoviča, dne 9.8.2013

posted 21 Aug 2013, 07:13 by Črna vas Črna vas   [ updated 21 Aug 2013, 07:15 ]


Spoštovana g. Cimperman in g. Jankovič,

 

Pišemo vam v imenu krajanov Črne vasi in Lip z namenom, da nam pojasnite predvideni kratkoročni poseg in dolgoročne namere na cesti Lipe – Tomišelj  (ob hudourniku Iška)  in da vnaprej izrazimo svoje nestrinjanje z morebitnim asfaltiranjem te ceste. 

Najprej opisujemo svoje razumevanje trenutne situacije:

-    Krajani Lip in Črne vasi smo ob cesti, ki povezuje Lipe in Tomišelj (ob hudourniku Iška) dne 07.08.2013 opazili neobičajne aktivnosti (obrezovanje dreves), ki nakazujejo na spremembo namembnosti ceste. Po našem razumevanju je ta cesta izven naselja sedaj kategorizirana kot poljska pot.

-    Župan občine Ig nam je pojasnil, da se načrtuje položitev protiprašne zaščite iz asfaltnega frezanca na obstoječi širini. Ta zaščita bo preprečila dvigovanje prahu in deformacije ceste. Vsa dela po zagotovilih župana občine Ig potekajo v sodelovanju Direkcije za ceste, MOL, in Občine Ig.

-    Omenjena cesta se nahaja na področju Krajinskega parka Ljubljansko barje, kar pomeni, da so kakršnikoli posegi v prostor na tem območju (tudi glede ceste) definirani s pravili Natura 2000.

-    O posegih ob tej cesti četrtna skupnost Rudnik ni bila obveščena, prav tako ne krajani Črne vasi in Lip.

-    Po našem razumevanju položitev protiprašne zaščite iz asfaltnega frezanca ni trajna rešitev, saj se čez čas prav tako pojavijo luknje in naj bi bilo potrebno cesto slej ko prej asfaltirati, kar pa ni v našem interesu.

Prosimo za odgovor na vprašanja:

1.       Ali so predvideni posegi na omenjeni cesti v skladu s pravili Natura 2000?

2.       Ali je Občina Ig (in po potrebi MOL) pridobila morebitna potrebna soglasja od Krajinskega parka Ljubljansko barje?

3.       Ali ste pri načrtovanju posegov upoštevali dejstvo, da je cesta del območja, na katerem poteka učna pot?

Jasno želimo izraziti željo in pričakovanja prebivalcev Črne vas in Lip, da se omenjena cesta ohrani oz. vzdržuje tako kot doslej (kot makadamska cesta, z občasno sanacijo lukenj) in je prvenstveno namenjena prostočasnim dejavnostim (pešcem, kolesarjem, sprehajalcem, pohodnikom, tekačem) in kmetijski mehanizaciji. Nasprotujemo morebitnemu asfaltiranju te ceste (danes ali jutri), saj smo prepričani, da bi morebitno asfaltiranje povečalo promet na tej cesti in s tem močno zmanjšalo kvaliteto bivanja in prostočasnih dejavnosti na omenjenem območju. Verjamemo, da je to tudi v interesu ostalih obiskovalcev Ljubljanskega barja (ki niso prebivalci Črne vasi in Lip), ki to cesto redno uporabljajo za namene prostočasnih aktivnosti.

 

Nenazadnje se nam zdi v sedanjih zaostrenih razmerah nerazumljiva odločitev za tovrstne posege, ki res niso prioritetni (in za katere krajani nikoli nismo prosili), medtem ko (z vidika varnosti) res pomembne zahteve (ureditev pločnika in kolesarske steze skozi Črno vas in Lipe) ostajajo neuresničene.

O opisani situaciji smo obvestili Četrtno skupnost Rudnik, inšpektorico IRSOK in predstavnike Krajinskega parka Ljubljansko barje. Prav tako bomo obvestilo o tem objavili na spletni strani www.crnavas.si.

Glede na to, da je nadaljevanje posegov na omenjeni cesti predvideno zelo kmalu, pričakujemo čimprejšnji odgovor.

 

Vnaprej se zahvaljujemo za odgovor in vas lepo pozdravljamo,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe (v ožji sestavi*)

* Zaradi aktualnega obdobja počitnic in dopustov bomo odsotne člane Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe o dogajanju obvestili po izteku dopustov.

 

Ċ
Črna vas Črna vas,
21 Aug 2013, 07:13
Comments