Odgovor ministra Roka Žarniča Iniciativnemu odboru Črna vas in Lipe

posted 19 Feb 2011, 04:50 by Črna vas Črna vas   [ updated 24 Jun 2011, 01:31 ]

Spoštovani minister dr. Roko Žarnič,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe se vam zahvaljuje za vaš Odgovor na našo zahtevo za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanskega barja. Vaš odgovor smo posredovali v vednost predstavnikom Iniciativnega odbora in je v celoti objavljen na naši spletni strani, kjer si ga bodo lahko ogledali tako vaščani kot zainteresirana javnost. Obravnavali ga bomo na naslednjem sestanku Iniciativnega odbora.


S spoštovanjem,

IO Črna vas in Lipe
Ċ
Črna vas Črna vas,
19 Feb 2011, 04:56
Comments