Opozorilo na nevarnost pomladnih poplav zaradi neočiščenih strug pritokov Ljubljanice za MOL in ARSO

posted 10 Feb 2015, 01:39 by Črna vas Črna vas   [ updated 10 Feb 2015, 01:45 ]
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je danes na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja ob spomladanskem taljenju snega in morebitnem deževju, in sicer zaradi neočiščenosti strug pritokov ključnih odvodnikov Ljubljanskega barja na območju MOL (Iška, Volar, Farjevec, Pšeničnik, Zidarjev graben in drugi jarki) po zadnjih poplavah.

Želimo opozoriti, da lahko ob spomladanski otoplitvi in taljenju snega v kombinaciji z morebitnimi obsežnejšimi padavinami nastopi resna ponovna nevarnost poplav na tem območju.

Pričakujemo, da bodo pristojne institucije naše dobronamerno opozorilo upoštevale za pravočasno pripravo na čiščenje strug ob prvi priložnosti, ko bodo vremenske (snežne) razmere to dopuščale.

Vnaprej se zahvaljujemo za pozornost in odgovorno ukrepanje za zagotovitev varnosti prebivalcev na območju Ljubljanskega barja (predvsem Črne vasi in Lip). 

Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Ċ
Črna vas Črna vas,
10 Feb 2015, 01:40
Comments