Pločnik in kolesarska steza v Črni vasi predvidena v letu 2018

posted 27 May 2013, 05:56 by Črna vas Črna vas

Leta 2018 je planirana izgradnja kanalizacije v aglomeracijah ID 3621 Ljubljana  (območje ob Ižanski cesti), ID 3617 Črna vas, ID 3641 Ljubljana  (območje ob Cesti v Gorice) in izgradnjo Čistilne naprave Rakova Jelša (glej prejšnjo objavo).

Na predmetnem območju je predvidena gradnja kanalizacije v ločenem sistemu (za odvod komunalnih odpadnih vod je predvidena izvedba vakumske kanalizacije). Čiščenje komunalnih odpadnih vod iz predmetnega območja se bo vršila na čistilni napravi Rakova jelša.

Istočasno z izgradnjo kanalizacije je načrtovana tudi postavitev infrastrukture za zemeljski plin, optike in pločnika s kolesarsko stezo.

O nadaljnjih pogovorih vas bomo sproti obveščali na teh straneh.

Comments