Pobuda za uvedbo linije 19 B - Črna vas ob vikendih in za uvedbo krožišča

posted 23 Nov 2009, 06:49 by Črna vas Črna vas
Od LPP in iz kabineta župana - Odseka za pobude meščanov smo 18.11. 2009 prejeli naslednji odgovor na pobudo iniciativnega odbora Črna vas za uvedbo linije 19 B ob vikendih in na pobudo za uvedbo krožišča: " 

Vsekakor podpiramo idejo, da se tudi ob sobotah in nedeljah vzpostavi minimalni standard prevozov, ki bo nudil ljudem povezavo med Jezerom in Ljubljano. V LPP smo že pripravili predlog voznega reda, ki vključuje 15 odhodov v obe smeri, pri čemer bi bil enak ob sobotah in nedeljah. V primeru, da se vsi strinjamo z uvedbo sobotnega in nedeljskega voznega reda bomo pristopili k usklajevanju voznega reda s predstavniki ČS Črna vas in Občino Brezovica, ker uvedba dodatnega obratovanja vpliva na stroške linije 19 B. Ob upoštevanju, da lahko takšen vozni red izvajamo brez potrebe po dodatnih avtobusih in voznikih (zmanjšan obseg obratovanja ob vikendih na obstoječih linijah) uvedba takšnega voznega reda ne predstavlja večjih organizacijskih težav in se lahko izvede v relativno kratkem času iz strani LPP-ja. Prav tako pa upamo, da izdaja pozitivnega mnenja k voznemu redu ne bo problematizirana s strani DRSC-ja. Pozitivno mnenje s strani DRSC pa je potrebno pridobiti.
 
Ob upoštevanju potrebe po usklajevanju voznih redov in pridobitvi soglasja s strani DRSC menimo, da je realen rok za izvedbo 1. 1. 2010. V primeru, da se bodo predstavniki ČS Črna vas in Občine Brezovica strinjali, pa bomo predlagali začetek obratovanja po koncu zime in sicer v ponedeljek 1. 3. 2010. 
 
Samo vprašanje izvedbe  omenjenega krožišča, pa  je v marsičem odvisno od sprejema Izvedbenega prostorskega načrta Ljubljane, ki bo ponovno  javno razgrnjen predvidoma v drugi polovici  decembra. Gospod župan predlaga, da  na razgrnitvi oziroma ob javnih razpravah tega plana  aktivno sodelujete."


Comments