Ponovna urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, vključno z območjem Črne vasi in Lip

posted 14 Dec 2017, 07:46 by Črna vas Črna vas
Spoštovani,

najlepše se zahvaljujemo za hiter in izčrpen odgovor na našo zahtevo g. Tomažu Prohinarju (Direkcija RS za vode) in g. Zoranu Jankoviču (MOL).

Vezano na dopis DRSV ostajajo odprta nekatera vprašanja, na katera želimo najprej pisne odgovore, in sicer:
1.  prosimo za omenjene hidrološko-hidravlične študije (točka 1 in točka 2  dopisa), 
2.  prosimo za manjkajoče odgovore glede pristojnosti za posamezne protipoplavne ukrepe iz točke 4 dopisa - Mali graben pred Špico in Gruberjev kanal,
3.  prosimo za odgovor DARSa glede statusa aktivnosti (točka 4 dopisa - odstranitev ovire pod mostom obvoznice),
4.  prosimo za dokument Letni program čiščenja - za 2017 in 2018 (omenjeno v točki 5 dopisa). 

Ko bomo prejeli pisne odgovore pa predlagamo skupni sestanek. 

Najlepša hvala za vaša prizadevanja in odgovor.

Lep pozdrav,
IO Črna vas in Lipe
Ċ
Črna vas Črna vas,
14 Dec 2017, 07:46
Comments