POZOR! Previdno pri nakupu parcel v Črni vasi oz. ko zazidljivo ni zazidljivo?!

posted 28 May 2013, 04:47 by Črna vas Črna vas   [ updated 28 May 2013, 08:43 ]
Kupili ste zazidljivo parcelo in potem ugotovili, da na njej ne morete zidati? Se šalite? Je to mogoče? Žal je. 

Zaradi velikega zanimanja ljudi za nakup nepremičnine v Črni vasi v zadnjih letih, nas mnogi sprašujete, kako urediti Telekom priključek, kaj je z infrastrukturo, kdaj bo pločnik, itd., seveda to velja za tiste, ki so že kupili hišo ali dvojček. 

Kaj pa tisti, ki bi želeli kupiti parcelo in sami graditi? Ker je v zadnjem letu, dveh prišlo do številnih sprememb zakonov, uredb, predpisov, ki urejajo področje gradnje v Črni vasi in so nekateri POZOR! zelo usodni za kupce zazidljivih travnih površin, smo se z namenom, da pomagamo vsem zainteresiranim k razumni odločitvi.

Torej, kaj ključnega se je spremenilo?

Neto površina zemljišča
Kot prvo bi izpostavili povečanje minimalne zahtevane neto površine zemljišča, za eno enoto, ki je že približno dve leti postavljena na 600 m2. Torej, mora parcela za npr. hišo obsegati 600 m2 neto površine, to je površine od katere so že odšteti varovalni pas ceste, vodni pas, itd. V kolikor je vaša parcela npr. 500 m2, gradbenega dovoljenja ne boste dobili.


Nasutje zemljišča ni dovoljeno
Ker so avtohtoni barjanski travniki nižje ležeči in s tem večinoma poplavni, jih je potrebno nasuti do kote (višine) za vaš objekt navedene v gradbenem dovoljenju. V redu, v čem je problem? V tem, da vam ne bodo dali dovoljenja za nasutje zemljišča. 


Pogoj je priklop na javno kanalizacijsko omrežje 
Gremo naprej. Pripravite vse projekte, oddate vlogo za gradbeno dovoljenje in...dobite odgovor. Gradite lahko le v primeru priklopa objekta na javno kanalizacijsko omrežje, ki bo predvidoma zgrajeno leta 2018. KAJ?! 


Hidravlični elaborat - vodna študija 
Ali ni že dosti presenečenj? Žal ne? V kolikor vam izračuni voda v hidravličnem elaboratu pokažejo, da na vaši parceli ni mogoče graditi, pač ne boste mogli graditi. 


Krajinski park Ljubljansko Barje, Natura 2000, Unesco, ARSO
Tudi tukaj se skriva cela vrsta omejitev...npr. niakkor ne smete zasuti kanala ob cesti, nikakor ne smete narediti nobenega uvoza na parcelo, ki že ni bil zgrajen v preteklosti, uvoz nikakor ne sme biti širši od treh metrov,...


Torej. Kupili ste zazidljivo parcelo in ugotovili, da na njej lahko samo kosite travo.

Poznamo, kar nekaj žalostnih zgodb, kupcev parcel, ki se že štiri ali pet let trudijo pridobiti gradbeno dovoljenje, pa jim do danes še ni uspelo.

Upamo, da smo vam posredovali nekaj koristnih namigov, na katere morate biti zelo pozorni pred nakupom parcele - travnika.

Vse informacije so napisane z namenom, da vas opozorimo na detajle, ki jih je dobro preveriti pred nakupom in vas s tem zaščititi pred eno največjih napak, ki jih lahko naredite v življenju.

In kaj je rešitev. Najamite nekaoga, ki ima izkušnje s tem ali kupite nasuto parcelo z gradbenim dovoljenjem. Pa veliko sreče.
Comments