Preventivni ukrepi, čiščenje vodotokov in brošura o ogroženosti

posted 9 Feb 2014, 03:50 by Črna vas Črna vas   [ updated 11 Feb 2014, 11:58 ]
Pred nami je napoved manjših poplav v okviru vsakoletnih poplav. Trenutno je stanje tako, da je hudournik Iška v Lipah na nekaterih mestih prestopila bregove in se voda zelo počasi razliva. Na ogledu same struge Iške so bili danes dopoldne gasilci 'Barje', ki so popisovali in fotografirali stanje ter za odmik vej obvestili podjetje Hidrotehniko.

Prav tako je bila na ogledu Iške tudi Civilna zaščita (CZ) in dejali, da se čiščenje vej iz vode izvaja tudi na reki Ljubljanica.

Glede protipoplavnih vreč peska pa CZ po potrebi izda nalog KPLju.

Verjamemo, da iz izkušenj poznate postopke preventive v primeru poplav, pa vendarle v nadaljevanju navajam nekaj alinej. 

-- v okolici hiše odmakniti plavajoče materiale na višje ali spraviti v prostore

-- zaščititi električne napeljave

-- poskrbeti, da bodo domače živali na varnem

-- odmakniti stroje iz ogroženega območja

-- preveriti delovanje vodnih črpalk in morebitna dodatna nabava

-- napolniti vreče s peskom. - v kolikor za to ne uspe poskrbeti CZ

-- v notranjih prostorih je potrebno odmakniti vse pomembne dokumente in osebne zadeve nekam na varno v višje nadstropje. Nikakor ne spravljati v višji del lesene omare, saj se le ta lahko po določenem času sesuje v vodo, še prav posebej če to ni les iz masive.

-- v hujših primerih nabava zaloge (voda, hrana, baterije, sveče, plinske grelce,...)

-- in kot najbolj pomembno: ne bodimo sebični, pomagajmo tudi sosedom!

Seveda so zelo dobrodošli tudi vaši nasveti iz bogatih izkušenj, tako da lahko ta seznam še dopolnimo.

V upanju, da bodo prihodnji dnevi povsem mirni, vas lepo pozdravljamo,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Ċ
Črna vas Črna vas,
11 Feb 2014, 11:51
Comments