Prijava škode po poplavah tudi preko spletne strani.

posted 22 Sept 2010, 01:47 by Črna vas Črna vas   [ updated 22 Sept 2010, 01:53 ]

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela Sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16. in 20. 9. 2010. Na podlagi le-tega so občine dolžne pisno obvestiti pristojno Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje o nastanku naravne nesreče, pripraviti predloge za odpravo posledic naravnih nesreč in usmerjanje priprav varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter oceniti delno škodo na objektih.

Prijava škode za državni popis

Naloga občanov je, da najprej prijavijo škodo za državni popis.

Občanom MOL je to omogočeno preko obrazca na spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/69369/detail.html.

Lahko pa to storijo tudi osebno, po telefonu ali e-pošti na sedežih četrtnih skupnosti.


Comments