Pripombe na osnutek dokumenta "Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti"

posted 5 Sept 2011, 02:47 by Črna vas Črna vas   [ updated 5 Sept 2011, 03:04 ]
Konec julija je mag. Andrej Vidmar v imenu Iniciativnega odbora Ižanska cesta in Hauptmanca ter Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe na pristojne institucije posredoval pripombe in vprašanja na osnutek dokumenta

"Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane"

Dokument predstavlja prispevek lokalne skupnosti k načrtovanju in izvedbi preventivnih protipoplavnih ukrepov.

IO Črna vas
Ċ
Črna vas Črna vas,
5 Sept 2011, 03:04
Comments