Pripombe na Strateški in Izvedbeni prostorski načrt MOL, Črna vas

posted 19 Jan 2010, 08:16 by Črna vas Črna vas

6. januarja letos smo se člani Iniciativnega odbora Črna vas udeležili javne obravnave za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik. Županu smo postavili javno vprašanje v zvezi z možnostjo postavitve krožičča ob izteku ceste iz Črne vasi na Ižanko. Župan je v zvezi s tem pojasnil , da se bo v kratkem pričela izgradnja oz. razširitev obstoječega križišča, ki bo omogočal hitrejšo prepustnost prometa (rešitev problema levega zavijanja iz Črne vasi). Ker pa menimo, da ta rešitev dolgoročno ne bo zadostovala, smo tudi v Pripombah na ISP in SPN MOL dodali izgradnjo krožišča kot eno izmed pripomb.

V priponki si lahko preberete vse Pripombe na Strateški in izvedbeni prostorski načrt MOL, ki jih je Iniciativni odbor Črna vas poslal preko e-pošte na MOL  dne 15. januarja 2010.


Ċ
Črna vas Črna vas,
19 Jan 2010, 08:19
Comments