Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju

posted 14 Dec 2017, 07:12 by Roman Tic   [ updated 14 Dec 2017, 07:31 by Črna vas Črna vas ]
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je 5.10.2017 na MOL, ARSO in druge inštitucije poslal odprto pismo (priloženo spodaj), kot opozorilo na nevarnost poplav na območju Ljubljanskega barja. 


Spoštovani,

v imenu Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe vam pošiljamo urgentno zahtevo na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V priloženem dopisu podajamo naša pričakovanja glede ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja in konkretna vprašanja, za katera prosimo vaše odgovore.

Najlepša hvala za vašo pozornost in odziv.



S spoštovanjem,


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe


iocrnavas@gmail.com

www.crnavas.si


Ċ
Črna vas Črna vas,
14 Dec 2017, 07:25
Comments