Vaščani smo se povezali za zaščito pred krajami - Črna vas

posted 18 May 2012, 03:06 by Črna vas Črna vas

VAŠČANI SMO SE POVEZALI ZA ZAŠČITO PRED KRAJAMI

V četrtek 17. maja 2012 ob 19. uri je Iniciativni odbor Črna vas in Lipe sklical sestanek vaščanov na temo vlomov v Črni vas in Lipah. V zadnjem času se je namreč izjemno povečalo število vlomov in poskusov vlomov v stanovanjske hiše 

v naši vasi. Preko 40 vaščanov, ki so se udeležili sestanka, je bilo enotnih, da se vaščani medsebojno tesneje povežemo in nemudoma odločno ukrepamo zoper nepridiprave. Na sestanek smo povabili tudi predstavnika Policijske postaje Vič, vendar se ta žal ni uspel udeležiti sestanka.

Prisotni vaščani smo bili soglasni, da je prvi ukrep vezan na policijo. Pripravili smo spisek vlomov, v prihodnjem tednu pa se bomo sestali s predstavniki Policijske postaje Vič in dogovorili glede ukrepov za učinkovitejše iskanje vlomilcev in hkrati intenzivnejše varovanje naše vasi. Drugi soglasni ukrep je pridobitev ponudbe za storitev varovanja s strani Sintala in sicer za kolektivne potrebe naše vasi. Ponudbo bomo pridobili v prihodnjem tednu in o njej obvestili vaščane. Poleg prvih dveh ukrepov nameravamo o situaciji v vasi obvestiti tudi medije. Četrti sklep sestanka je bil, da se vaščani medsebojno ažurno obveščamo o dogajanju, morebitnih sumljivih obiskovalcih. V ta namen pozivamo vse, ki se sestanka niste udeležili, da nam na naš kontaktni naslov info@crnavas.si posredujete svoje informacije in tudi kontaktni naslov. Tako se bomo lahko tudi po elektronski poti učinkovito medsebojno informirali o novostih.

V nadaljevanju bomo pripravili načrt ustanovitve društva, zato da bomo naše aktivnosti učinkoviteje opravljali tudi v pravno-formalnem smislu.

Iniciativni odbor Črna vas
Comments