V Črni vasi in Lipah ogroženih več kot 150 hiš - urgentna zahteva predsedniku države in vladi RS

posted 10 Nov 2014, 07:57 by Črna vas Črna vas   [ updated 10 Nov 2014, 07:58 ]
Kljub dejstvu, da ob vseslovenskih poplavah ob koncu prejšnjega tedna v Črni vasi ni bila poplavljena nobena hiša, v Lipah pa le nekaj hiš, civilna iniciativa Črna vas in Lipe nadaljuje z aktivnostmi za povečevanje poplavne varnosti na Ljubljanskem barju. S stalnim spremljanjem delovanja pristojnih institucij in sodelovanjem s strokovnimi predlogi skušamo premakniti stvari na bolje.

Tako je bila včeraj poslana Urgentna zahteva za izvedbo celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju pred včerajšnjo izredno sejo vlade, ki naj bi se obravnavala na izrednem zasedanju vlade na temo preventivnih protipoplavnih ukrepov. Z zahtevo želimo opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. V dopisu je podana zgodovina dosedanjih štiriletnih prizadevanj naše civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja in konkretna pričakovanja in zahteve.

Z zahtevo smo želeli opozoriti na nujnost celovitih in ne zgolj parcialnih posegov. Po včerajšnjem medijskem poročanju o predvidenih ukrepih na vodotoku Iška namreč obstaja bojazen, da bodo sprejeti zgolj parcialni ukrepi, ki bodo reševali posamične lokalne skupnosti, ne pa celovito vseh prizadetih na Ljubljanskem barju. Podali smo naša pričakovanja in zahteve ter pregled zgodovine dosedanjih štiriletnih prizadevanj naše civilne iniciative za izboljšanje poplavne varnosti Ljubljanskega barja kot celote in je v interesu vseh naselij na tem območju.

Štiri leta po katastrofalnih poplavah na Ljubljanskem barju (v septembru 2010) smo v minulih dneh ponovno doživeli poplave na Ljubljanskem barju. V Iniciativnem odboru Črna vas in Lipe ugotavljamo, da za preprečevanje podobnih katastrofalnih poplav še vedno ni pripravljen celovit načrt preventivnih protipoplavnih ukrepov, niti se ukrepi še niso začeli izvajati. Ker na ravni Mestne občine Ljubljana odgovarjajo, da niso pristojni za pripravo in izvajanje teh ukrepov, s tem dopisom opozarjamo najvišje institucije na državni ravni na nujnost čimprejšnje izvedbe celovitih preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju (vključno z območjem Črne vasi in Lip).

V IO Črna vas in Lipe od pristojnih institucij na državni in lokalni ravni pričakujemo in zahtevamo, da se pripravi in izvede celovit načrt preventivnih protipoplavnih ukrepov, ki bo zmanjšal poplavno ogroženost urbaniziranega dela Ljubljanskega barja. Razumemo namreč, da so poplave naravni pojav na območju Ljubljanskega barja in da ni možno zavarovati kmetijskih površin. Pričakujemo in zahtevamo pa, da se vzpostavi nekdanje stanje, ki je obstajalo pred začetkom urbanizacije tega območja in na podlagi katerega smo prebivalci naselij na območju Ljubljanskega barja pridobili gradbeno dovoljenje za zidavo.

Ugotavljamo, da osnutek DPN, dokument »Problematika poplav na Ljubljanskem barju s poudarkom na ukrepih v Črni vasi« (Miha Zorn, 3.1.2014) in drugi dokumenti za zagotavljanje poplavne varnosti JZ Ljubljane ne podajajo ukrepov za omilitev poplavljenosti Ljubljanskega barja - južnega dela Ljubljane ampak, obratno, poplavno ogroženost na tem območju povečujejo. Torej, rešitev ni v regulaciji vode, ki bi povzročala škodo sosednjim območjem. Skladno z mednarodnim in obče civilizacijskim načelom neškodovanja (»uporabljaj svoje tako, da drugemu ne škoduješ«), to ni dopustno.

Pričakujemo strokovno argumentirane odgovore na naša vprašanja in zahteve. Predlagamo tudi, da se čim prej organizira sestanek predstavnikov vseh občin Ljubljanskega barja, relevantnih državnih institucij in civilnih iniciativ.

Z lepimi pozdravi,
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Comments