Zahteva na MOL za izvedbo protipoplavnih ukrepov - Črna vas, Lipe

posted 11 Oct 2010, 08:37 by Črna vas Črna vas   [ updated 13 Oct 2010, 11:50 ]
Prebivalci Črne vasi in Lip, ki predstavljata del Ljubljanskega barja, ki sodi v območje Mestne občine Ljubljana, smo 11. oktobra 2010 na Mestno občino Ljubljana poslali zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Naša pričakovanja izhajajo iz posledic ekstremnih poplav na tem območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj usodne, če bi bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih institucij lokalne in državne uprave. V svoji zahtevi smo podali obrazložitev naših pričakovanj, ki se nanašajo na upravljanje zapornic na Ljubljanici in upravljanje vodotokov na Ljubljanskem barju. O odzivu MOL na našo zahtevo bomo vaščane sproti obveščali.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Ċ
Črna vas Črna vas,
11 Oct 2010, 08:46
Comments