Zmanjševanje ogroženosti pred škodo poplav južnega dela Ljubljane - Andrej Vidmar, januar 2012

posted 21 Feb 2012, 04:00 by Črna vas Črna vas
Nujno je potrebno čiščenje struge Ljubljanice !  mag. Andrej Vidmar udig., Ljubljana, januar 2012

Na Ljubljanskem barju hudourniške vode Ljubljanice, Iške in Iščice zadnja leta vse prepogosto in preveč poplavljajo. 

Poleg velikih dotokov voda zaradi obsežnejših padavin je eden od ključnih razlogov ta, da je prevodnost struge Ljubljanice na nekaterih mestih močno ovirana.


Mali graben je strugo Ljubljanice zasul. 


Pod mostom južne obvoznice čez Ljubljanico je 5 metrov visok prag, ki je bil zgrajen zaradi potreb stabilizacije brežin ob gradnji AC mostu

 
Nasproti iztoka Iščice v Ljubljanico je iztok novega Zornovega kanala. 

V Zornov kanal naj bi spuščali vodo Gradaščice oziroma Malega grabna v količini 40 m3/s. 

Poplavne gladine vode se bodo zaradi dotoka te derivacije v Črni vasi še dodatno dvignile, ker voda ne bo mogla hitro odtekati.


Comments