Arhiv

Črna vas in Lipe redno spremlja pripravo protipoplavnih ukrepov pristojnih institucij na ravni MOL in države RS Slovenije. 

Hkrati si prizadeva za aktivno sodelovanje s posredovanjem predlogov protipoplavnih ukrepov s strani lokalnih prebivalcev na območju naselij Črna vas, Lipe in prebivalcev ob Ižanski cesti v Ljubljani.

Prizadevamo si za čimprejšnji začetek izvajanja protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

Iniciativni odbor Črna vas in LipeĊ
Črna vas Črna vas,
21 Feb 2012, 02:13
Ċ
Črna vas Črna vas,
21 Feb 2012, 03:22
Ċ
Črna vas Črna vas,
20 Feb 2012, 08:55
Ċ
Črna vas Črna vas,
21 Feb 2012, 03:45