Arhiv‎ > ‎Protipoplavni ukrepi‎ > ‎

MOL in župan Zoran Janković podpirata zahteve za izvedbo protipoplavnih ukrepov iniciativnega odbora Črna vas - Lipe

posted 20 Feb 2012, 09:47 by Črna vas Črna vas

posted 5 Nov 2010 13:51 by Črna vas Črna vas

Danes smo prejeli uradni odgovor MOL na Zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov, ki jo je IO Črna vas in Lipe posredoval MOLu 11.10.2010. V svojem odgovoru so predstavniki MOL zapisali: 

V dogovoru z županom MOL Zoranom Jankovićem vas obveščam, da je župan takoj podprl vaša prizadevanja in pobude. Kot veste, si je v času poplav večkrat ogledal poplavna območja in v prvi fazi zagotovil reševanje in preprečevanje še večje škode. Že 28. 9.2010 pa je pisal ministru za okolje in prostor Roku Žarniču in opozoril na obveze države, ki ima po trenutni pristojnosti vse vzvode in tudi sredstva v svojih rokah. O tem je tudi večkrat javno govoril in prepričan sem, da se strinjate, da se s tem ne želi izogniti odgovornosti za stanje na področju protipolavnih ukrepov v MOL. Nedvomno pa je, da je izvedba vseh treh vaših glavnih predlogov (upravljanje zapornic in postavitev vodomernih postaj, čiščenje strug Ljubljanice, Grubarjevega kanala in pritokov) v pristojnosti države. V nadaljevanju povzemam kaj je župan zahteval od ministra in razvidno je, da so vaši predlogi in zahteve smiselno vključeni.

Podobne iniciative kot je vaša dobivamo tudi od drugih področij, ki jih ogrožajo polave, pa tudi od posameznikov, poleg tega je trenutno prava “strokovna” zmeda, kaj so potrebni, najboljši in strokovni ukrepi zato je župan odločil, da bo posebna strokovna komisija MOL proučila vse te analize, predloge, pobude in pripravila celovit predlog kratkoročnih in dolgoročnih protipoplavnih ukrepov tako za državni nivo kot lokalni nivo pristojnosti. Na tej osnovi bodo še letos sprejete ustrezne odločitve.

Kot rečeno je povsem jasno in že sedaj nesporno, da vaši predlogi sodijo med te ukrepe in se bo ta strokovna komisija do njih tudi opredelila.

Lep pozdrav.

Vasja Butina
Direktor MU MOL

Comments