Arhiv‎ > ‎Protipoplavni ukrepi‎ > ‎

Protipoplavni ukrepi

Protipoplavni ukrepi - Črna vas

 • Sanacija stavb po poplavah V oddaji Dobro jutro so v torek, 25. februarja ob 7.40 predstavili rešitve zasušenje stavb po poplavah. Ukrepi so različni, stavbo pa moramo osušiti pred novimi opleski. Problem mokre stavbe je plesen kot največji problem današnjice. Vzroki nastanka notranje plesni so podrobno opisani v članku Plesen, rešitve pa v Odprava plesni. Napake, ki povzročijo nastanek plesni, so predstavljene v rubriki »Energetski kiksi«. Pridružite se nam z gledanjem, poslušanjem, branjem člankov ter preventivnimi (da plesni ne dobite) ali kurativnimi ukrepi, če plesen že imate.Spodaj je priložena datoteka v pdf, kjer si lahko preberete o sanaciji stavb po poplavah. Posnetek oddaje si lahko ogledate na RTVSLO: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.174262967/ 
  Posted 28 Mar 2014, 02:45 by Črna vas Črna vas
 • Zmanjševanje ogroženosti pred škodo poplav južnega dela Ljubljane - Andrej Vidmar, januar 2012 Nujno je potrebno čiščenje struge Ljubljanice ! mag. Andrej Vidmar udig., Ljubljana, januar 2012 Na Ljubljanskem barju hudourniške vode Ljubljanice, Iške in Iščice zadnja leta vse prepogosto in preveč poplavljajo. Poleg velikih dotokov voda zaradi obsežnejših padavin je eden od ključnih razlogov ta, da je prevodnost struge Ljubljanice na nekaterih mestih močno ovirana. Večja ovira v Strugi Ljubljanice je na odseku od vtoka Malega grabna do Prulskega mostu na Ljubljanici in do Karlovškega mostu v Grubarjevem kanalu. Mali graben je strugo Ljubljanice zasul. Pred Malim grabnom je kota dna struge na 277 m n.v. in na Špici je najvišja 284 m n.v. Na vtoku v Grubarjev kanal je višji prag in tudi v Ljubljanici stari leseni jez ni bil ...
  Posted 21 Feb 2012, 03:44 by Črna vas Črna vas
 • Protipoplavnih načrtov ogromno, kaj pa denar? Delo, 07.02.2012 Izvedba ukrepov v Ljubljani z okolico bi državo in MOL stala najmanj 50 milijonov evrov.Janez Petkovšek, Ljubljanator, 07.02.2012, 15:00foto: Blaž Samec5, 2 odstotka bruto družbenega produkta (lani je znašal skoraj 36,1 milijarde evrov) so »odnesle« poplave v zadnjih 15 letih.Ogroženih 80.000 SlovencevV Sloveniji so vodotoki dolgi 26.989 km. V opozorilni karti poplav, javno objavljeni v Arsu, je 880 km2 poplavnih območij, pri čemer je ogroženih 40 km2 urbanih površin in približno 80.000 prebivalcev. Evidentiranih je še 130 km odsekov vodotokov, ki poplavljajo. Zaradi zmanjševanja poplavne nevarnosti na 2382 km2 so do leta 2002 regulirali 1633 km vodotokov, zgradili 1646 vzdolžnih in 2387 prečnih objektov. Tu je še ...
  Posted 21 Feb 2012, 03:11 by Črna vas Črna vas
 • Ljubljana ni zaščitena pred poplavami, opozorila že iz leta 2005, Delo Načrti za zaščito pred poplavami v južnem delu Ljubljane so stari vsaj 30 let, medtem so se razmere le slabšale. Ogroženih je 1300 hektarov zemljišč.čet, 06.10.2005, 09:14Niko Juvan gasilec vode poplave, foto: Jure Eržen/DeloLjubljana – Narasli Mali graben bi prestopil bregove in poplavil okolico že ob močnejši nevihti, je na vprašanje, ali mestu zaradi večdnevnega deževja grozijo poplave, odgovorilDarko Anzeljc z inštituta za vode. Ljubljana je najbolj poplavno ogroženo območje v Sloveniji. Ogroženih je 1300 hektarov zemljišč, od tega skoraj 500 pozidanih. Zadnje poplave leta 1998 so povzročile več kot 150 milijonov tolarjev škode, čeprav so bile v primerjavi z največjimi leta 1926 komaj omembe vredne. Vendar ne država ne mesto od takrat nista ...
  Posted 21 Feb 2012, 03:11 by Črna vas Črna vas
 • Napovedi poplav dostopne tudi po mobilnem telefonu, Delo, 01.02.2012 Za natančnejše napovedi 32 milijonov evrov – Projekt Bober za postavitev novih merilnih mest.Ljubljana – V nadgradnjo sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji bo Agencija RS za okolje v petih letih vložila 32 milijonov evrov, od tega bo 85 odstotkov iz evropskega proračuna. To bo omogočilo natančnejše napovedi morebitnih poplav.V projektu Bober (Boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve) bo Arso posodobil ali na novo postavil 248 merilnih mest za vodno okolje, na 33 mestih bodo zamenjali opremo, v zahodni Sloveniji bodo postavili vremenski radar, posodobili računalniško opremo in razširili kemijski, biološki in umerjevalni laboratorij. Direktor Arsa Silvo Žlebir je pojasnil, da dobro napovedovanje poplav zmanjšuje škodo in preprečuje žrtve.Pripravljeni hidravlični modeli za Sočo in Savo ...
  Posted 21 Feb 2012, 03:02 by Črna vas Črna vas
 • Poplavna varnost MOL - strokovna komisija, 12. januarja 2012 Strokovna komisija za pripravo protipoplavnih ukrepov je javno predstavila ukrepe za večjo poplavno varnost v MOL.Po zadnjih večjih poplavah na območju MOL, ki so se zgodile septembra 2010, je takratni župan Zoran Janković organiziral posebno delovno skupino, ki je med drugim pripravila zgodovinski pregled poplav v Ljubljani ter predlog protipoplavnih ukrepov.Največ protipoplavnih ukrepov strokovnjaki nameravajo izvesti predvsem na območju Viča in njegovem obrobju ter na Rudniku in Barju. Ostala poplavna območja, ki ne povzročajo škode, so pritoki reke Save in Glinščice.Na javni razpravi o predlogu ukrepov za povečanje poplavne varnosti v Mestni občini Ljubljana ki je bila v četrtek, 12. januarja 2012 v Veliki dvorani na Linhartovi 13, je Strokovna komisija za pripravo le-teh predstavila predloge ...
  Posted 21 Feb 2012, 02:45 by Črna vas Črna vas
 • Civilna iniciativa nadaljuje prizadevanja za preventivne protipoplavne ukrepe - Črna vas Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je po krajšem »zimskem predahu« v marcu 2011 ponovno okrepil svoje aktivnosti. Na sestanku z MOP in ARSO smo bili seznanjeni s potekom študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja. Študija poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja3. marca 2011 je potekal sestanek predstavnikov naselij na Ljubljanskem barju (Huptmanca, Ižanska cesta severno in južno od Peruzzijeve ceste in Črne vasi) s predstavniki MOP in ARSO. Na sestanku so strokovnjaki predstavili izvajanje študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja in si ogledali stanje na terenu. G Fazarinc, ki po nalogu MOP in ARSO izvaja študijo, je pojasnil, da bo študija pokazala posnetek obstoječega stanja in meritve pretokov glavnih odvodnikov ter predlagala stopenjsko izvedbo sanacije, in sicer:· očistiti naplavin korito Ljubljanice ...
  Posted 21 Feb 2012, 02:04 by Črna vas Črna vas
 • Odgovor ministra Roka Žarniča Iniciativnemu odboru Črna vas in Lipe Spoštovani minister dr. Roko Žarnič,Iniciativni odbor Črna vas in Lipe se vam zahvaljuje za vaš Odgovor na našo zahtevo za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanskega barja. Vaš odgovor smo posredovali v vednost predstavnikom Iniciativnega odbora in je v celoti objavljen na naši spletni strani, kjer si ga bodo lahko ogledali tako vaščani kot zainteresirana javnost. Obravnavali ga bomo na naslednjem sestanku Iniciativnega odbora.Odgovor ministra Roka Žarniča Iniciativnemu odboru Črna vas in LipeS spoštovanjem,IO Črna vas in Lipe
  Posted 21 Feb 2012, 01:43 by Črna vas Črna vas
 • Pismo vaščana iz Črne vasi, 11.12.2010 - izjava ministra MOP Roka Žarniča razburila vaščana iz Črne vasi Zahteve, ki ste jih (Iniciativni odbor) poslali na MOP so bistvo rešitve poplavljenega območja. Iz Barja se  hoče delati zadrževalnik voda, vso zadevo pa prepustiti naravnim procesom poplavljanja in pogrezanja. V odgovorih pa dobivamo: Češ kaj pa bi vi radi, saj ste gradili na poplavnem področju in drugo, kam pa naj damo vso vodo, a bi radi potapljali in delali škodo dolvodno ležečim prebivalcem! Za enkrat ni še nobenega sistemskega pristopa v smislu odpravljanja oziroma ukrepanja v smeri omilitve višine poplavljanja. Mi vemo, da poplavljanja ni možno preprečiti, a nujno je potrebno prevesti več vode iz Barja v Savo. Grubarjev prekop premalo požira, ker je premalo prevoden, tj. zamuljen in zaraščen. Danes sem meril dotok na Barje pod ...
  Posted 21 Feb 2012, 01:40 by Črna vas Črna vas
 • Ponovne poplave v decembru - Zahteva poslana ministru MOP dr. Roku Žarniču za takojšnje ukrepanje - Črna vas, Lipe Zahteva poslana ministru MOP dr. Roku Žarniču za takojšnje ukrepanje. Zahteva za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanaskega barja Spoštovani dr. Roko Žarnič, minister za okolje,dne 14. novembra 2010 ste bili skupaj z županom MOL, gospodom Zoranom Jankovićem na ogledih področij na Ljubljanskem barju, ki jih ogrožajo poplave.Med udeleženci tega sestanka smo bili predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, predstavniki Ižanske ceste in predstavniki Lahove poti. Vsi barjani se srečujemo z istim problemom, to je poplavna ogroženost naših stanovanjskih objektov.Glede na to, da ste nam takrat predočili vaše mnenje, da vemo, na kakšno področje smo se naselili, da bi se morali zavedati poplavne nevarnosti, da smo črnograditelji, želimo poudariti, da v Črni vasi in Lipah črnih ...
  Posted 21 Feb 2012, 01:48 by Črna vas Črna vas
 • Minister MOP dr. Roko Žarnič in župan MOL Zoran Janković obiskala poplavljeno območje - Črna vas, Lipe Dne 14. novembra 2010 sta bila minister MOP Roko Žarnič in župan MOL Zoran Janković na ogledih področij na Ljubljanskem barju, ki jih ogrožajo poplave.Med udeleženci tega obiska/sestanka smo bili tudi predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, predstavniki Ižanske ceste in predstavniki Lahove poti. Vsi barjani se srečujemo z istim problemom, to je poplavna ogroženost naših stanovanjskih objektov.Glede na to, da ste nam takrat predočili vaše mnenje, da vemo, na kakšno področje smo se naselili, da bi se morali zavedati poplavne nevarnosti, da smo črnograditelji, želimo poudariti, da v Črni vasi in Lipah črnih gradenj ni, poplavljenih in močno oškodovanih hiš pa je bilo ogromno (evidenca MOL). Lokacijska dovoljenja in gradbena dovoljenja smo dobili po legalni ...
  Posted 21 Feb 2012, 01:36 by Črna vas Črna vas
 • Individualna zaščita objektov pred poplavami - Črna vas, Lipe Ukrepi za individualno zaščito objektov pred poplavami so navedeni v brošuri spodaj.   
  Posted 21 Feb 2012, 01:33 by Črna vas Črna vas
 • MOL in župan Zoran Janković podpirata zahteve za izvedbo protipoplavnih ukrepov iniciativnega odbora Črna vas - Lipe posted 5 Nov 2010 13:51 by Črna vas Črna vasDanes smo prejeli uradni odgovor MOL na Zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov, ki jo je IO Črna vas in Lipe posredoval MOLu 11.10.2010. V svojem odgovoru so predstavniki MOL zapisali: V dogovoru z županom MOL Zoranom Jankovićem vas obveščam, da je župan takoj podprl vaša prizadevanja in pobude. Kot veste, si je v času poplav večkrat ogledal poplavna območja in v prvi fazi zagotovil reševanje in preprečevanje še večje škode. Že 28. 9.2010 pa je pisal ministru za okolje in prostor Roku Žarniču in opozoril na obveze države, ki ima po trenutni pristojnosti vse vzvode in tudi sredstva v svojih rokah. O tem je tudi ...
  Posted 20 Feb 2012, 09:47 by Črna vas Črna vas
 • Zahteva na MOL za izvedbo protipoplavnih ukrepov - Črna vas, Lipe posted 11 Oct 2010 17:37 by Črna vas Črna vas   [ updated 13 Oct 2010 20:50 ]Prebivalci Črne vasi in Lip, ki predstavljata del Ljubljanskega barja, ki sodi v območje Mestne občine Ljubljana, smo 11. oktobra 2010 na Mestno občino Ljubljana poslali zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Naša pričakovanja izhajajo iz posledic ekstremnih poplav na tem območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj usodne, če bi bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih institucij lokalne in državne uprave. V svoji zahtevi smo podali obrazložitev naših pričakovanj, ki se nanašajo na upravljanje zapornic na Ljubljanici in upravljanje vodotokov na Ljubljanskem barju. Ocenjujemo, da je bilo v okviru septembrskih poplav v obeh vaseh ...
  Posted 21 Feb 2012, 01:28 by Črna vas Črna vas
Showing posts 1 - 14 of 14. View more »