Arhiv‎ > ‎Protipoplavni ukrepi‎ > ‎

Zahteva na MOL za izvedbo protipoplavnih ukrepov - Črna vas, Lipe

posted 20 Feb 2012, 09:20 by Črna vas Črna vas   [ updated 21 Feb 2012, 01:28 ]

posted 11 Oct 2010 17:37 by Črna vas Črna vas   [ updated 13 Oct 2010 20:50 ]


Prebivalci Črne vasi in Lip, ki predstavljata del Ljubljanskega barja, ki sodi v območje Mestne občine Ljubljana, smo 11. oktobra 2010 na Mestno občino Ljubljana poslali zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Naša pričakovanja izhajajo iz posledic ekstremnih poplav na tem območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj usodne, če bi bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih institucij lokalne in državne uprave. V svoji zahtevi smo podali obrazložitev naših pričakovanj, ki se nanašajo na upravljanje zapornic na Ljubljanici in upravljanje vodotokov na Ljubljanskem barju.

Ocenjujemo, da je bilo v okviru septembrskih poplav v obeh vaseh poplavljenih približno preko 75% objektov.

Na podlagi zbranih strokovnih mnenj Iniciativni odbor Črna vas in Lipe od odgovornih institucij zahteva tri primarne ukrepe: en ukrep na upravljanju zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter dva ukrepa, vezana na upravljanje vodotokov na
Ljubljanskem barju (na območju Črne vas in Lip), in sicer:

Prvi ukrep: upravljanje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter
postavitev vodomernih postaj:

Drugi ukrep: čiščenje struge Ljubljanice in Grubarjevega kanala:

Tretji ukrep: čiščenje pritokov Ljubljanice:

Opisani trije ukrepi so po mnenju Civilne iniciative Črna vas in Lipe nujni in prioritetni
ter zahtevajo takojšnjo obravnavo. 

Kot sekundarne ukrepe pa predlagamo še naslednje štiri rešitve, in sicer:
  • ureditev pritokov v Ljubljanico v obliki črke 'Y', kar bi po mnenju strokovnjakov pripomoglo k boljšemu/hitrejšemu odvodnjavanju vode v času poplav;
  • postavitev zadrževalnikov v struge hudournikov v zgornjem toku Iške;
  • postavitev lovilca za nabiranje lesa in lesnih odpadkov;
  • redno vzdrževanje struge Iške in odvzem prodnega materiala.
O odzivu MOL na našo zahtevo bomo vaščane sproti obveščali.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe
Ċ
Črna vas Črna vas,
21 Feb 2012, 01:15
Comments