Več o Ljubljanskem barju

Prebivalci Črne vasi se vključujemo in podpiramo različne iniciative, projekte in društva, katerih namen je skrb za uravnoteženi razvoj našega življenjskega in naravnega okolja.


Društvo za Ljubljansko barje je združenje prebivalcev Ljubljanskega barja in vseh, katerih cilj je ohranitev in obvarovanje Ljubljanskega barja kot krajinske in kulturne vrednote. Ustanovljeno je bilo 13.4.2005 na pobudo Civilne iniciative Odbora za Barje. Društvo je ustanovilo 24 ustanoviteljev z namenom zaščite in varovanja Ljubljanskega barja ter sodelovanja v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje.


Projekt zaščite Ljubljanskega barja, ki je bistvenega pomena za varovanje večstoletnega sožitja ljudi in narave na tem območju in pri katerem sodeluje oz. se zanj aktivno zavzema tudi Društvo za Ljubljansko barje, se imenuje Krajinski park Ljubljansko barje. Ustanovljen naj bi bil leta 2008 z namenom ohranitve naravne in kulturne dediščine na širšem območju Ljubljanskega barja ter zaščite ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, pri čemer bo v izvajanje dejavnosti za doseganje teh ciljev na zavarovanem območju aktivno vključeno predvsem lokalno prebivalstvo. Krajinski park Ljubljansko barje bo lahko s svojim delovanjem pomembno prispeval k izvajanju  naravovarstvenih zahtev Evropske unije. 


  • Informacijska pisarna Krajinskega parka Ljubljansko barje:

Ižanska c. 305, 1000 Ljubljana
T: 041 806 525
E.: info@ljubljanskobarje.si
W: www.ljubljanskobarje.si
Odprto: vsak torek od 16.00 do 19.00 in vsako soboto od 9.00 do 13.00


Turistično društvo Barje je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1988. Naše poslanstvo je predstaviti Ljubljansko barje, skrbeti za urejeno okolico in druženje domačinov. Ključni projekti, ki jih organiziramo vsako leto, so: čistilna akcija (aprila), pohod po Barju (maja), Otroške barjanske žabarije in Barjanska noč (junija), jesenska tržnica (zadnjo soboto v oktobru) in novoletno srečanje pod jelko (decembra).


  • Turistični vodniki po Ljubljanskem barju

Glede na izjemno privlačnost in hkrati zahtevnost posebnosti narave in zgodovine Ljubljanskega barja, za pravo spoznavanje tega predela priporočamo turistične vodnike, ki imajo licenco za vodenje po Ljubljanskem barju.